Koncepcia výučby

Koncepcia výučby

Kurz ide za hranice jazyka

Výučba Vás vtiahne do kultúry a prostredia krajín, ktorých jazyk sa učíte – od stravovania, zvykov a chovania obyvateľov, sa dostanete až k dejinám a kultúrnym pamiatkam.

Desiatky rôznych typov interaktívnych cvičení

Máte k dispozícii 38 rôznych typov cvičení a interaktívnych aktivít: dopĺňanie, výbery z viacerých možností, radenie, diktáty, párovanie, triedenie do skupín, interaktívne dialógy, atď.

Bohatý multimediálny obsah

Kurzy obsahujú tisíce fotiek a obrázkov a stovky zvukových záznamov nahratých rodenými rečníkmi.

Aktívne precvičovanie nadobudnutých znalostí

Slovíčka a frázy vyskytujúce sa v texte sú vždy precvičované a opakované v rade cvičení a aktivít, ktoré upevňujú novo nadobudnuté znalosti a precvičujú ich použitie v rôznych situáciách.

Opakovacie testy

Vždy po niekoľkých kapitolách je zaradený špeciálny opakovací test, ktorý odhalí Vaše slabiny a naznačí Vám, na čo by ste sa mali vo výučbe zamerať.

Uchovanie všetkých výsledkov štúdia

Prihlásenému užívateľovi sa po celú dobu uchovávajú kompletné výsledky jeho štúdia. Systém si pamätá nielen, kde bolo štúdium naposledy prerušené, ale aj vyplnenie všetkých cvičení a testov, skóre kapitol, lekcií a pod. Cvičenie či kapitoly, ktoré sa vám v minulosti nepodarilo vyriešiť správne, máte možnosť zopakovať.

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.