เรียนภาษาฟรีทางอินเตอร์เน็ท

NEWS
2016

  Kurzy DVPP

  • Podívejte se na kurzy DVPP, které jsme připravili pro šablony z výzvy 02_16_022/02_16_023 a 02_16_035/042
  • Kurzy jsou akreditovány MŠMT a přednáší je zkušení lektoři s dlouhou praxí ve společném vzdělávání
 • Have a look at our new e-learning products intended for learning and testing of foreign languages in companies, language schools and other institutions.
 • Do you want to become our partner? Are you an HR manager, a recruitment agency or a teacher? Do you run a language school or do you have an e-learning website?

  Then see our new e-learning for companies, language schools and partners and use our data for your business.

สื่อการเรียนการสอนสำหรับ75ภาษา

โปรดเลือกภาษาที่คุณสนใจและต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษากับพวกเราด้วยสื่อการเรียนการสอนชั้นนำของเรา

การเรียนภาษากรีก: คอร์สเรียนภาษากรีก, ไฟล์บันทึกเสียงภาษากรีกภาษากรีก การเรียนภาษากวางตุ้ง: คอร์สเรียนภาษากวางตุ้ง, ไฟล์บันทึกเสียงภาษากวางตุ้งภาษากวางตุ้ง การเรียนภาษากาลิเซีย: คอร์สเรียนภาษากาลิเซีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษากาลิเซียภาษากาลิเซีย การเรียนภาษาเกาหลี: คอร์สเรียนภาษาเกาหลี, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเกาหลีภาษาเกาหลี การเรียนภาษาเขมร: คอร์สเรียนภาษาเขมร, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเขมรภาษาเขมร การเรียนภาษาคอร์สิกัน: คอร์สเรียนภาษาคอร์สิกัน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาคอร์สิกันภาษาคอร์สิกัน การเรียนภาษาคาตาลัน: คอร์สเรียนภาษาคาตาลัน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาคาตาลันภาษาคาตาลัน การเรียนภาษาคิวชัว: คอร์สเรียนภาษาคิวชัว, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาคิวชัวภาษาคิวชัว การเรียนภาษาคีร์กิซ: คอร์สเรียนภาษาคีร์กิซ, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาคีร์กิซภาษาคีร์กิซ การเรียนภาษาโคซา: คอร์สเรียนภาษาโคซา, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาโคซาภาษาโคซา การเรียนภาษาโครเอเชีย: คอร์สเรียนภาษาโครเอเชีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาโครเอเชียภาษาโครเอเชีย การเรียนภาษาจอร์เจีย: คอร์สเรียนภาษาจอร์เจีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาจอร์เจียภาษาจอร์เจีย การเรียนภาษาจีน: คอร์สเรียนภาษาจีน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาจีนภาษาจีน การเรียนภาษาเช็ก: คอร์สเรียนภาษาเช็ก, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเช็กภาษาเช็ก การเรียนภาษาซวาน่า: คอร์สเรียนภาษาซวาน่า, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาซวาน่าภาษาซวาน่า การเรียนภาษาซูลู: คอร์สเรียนภาษาซูลู, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาซูลูภาษาซูลู การเรียนภาษาเซโซโท: คอร์สเรียนภาษาเซโซโท, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเซโซโทภาษาเซโซโท การเรียนภาษาเซอร์เบีย: คอร์สเรียนภาษาเซอร์เบีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเซอร์เบียภาษาเซอร์เบีย การเรียนภาษาญี่ปุ่น: คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น การเรียนภาษาดัตช์: คอร์สเรียนภาษาดัตช์, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาดัตช์ภาษาดัตช์ การเรียนภาษาเดนมาร์ก: คอร์สเรียนภาษาเดนมาร์ก, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเดนมาร์กภาษาเดนมาร์ก การเรียนภาษาตุรกี: คอร์สเรียนภาษาตุรกี, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาตุรกีภาษาตุรกี การเรียนภาษานอร์เวย์: คอร์สเรียนภาษานอร์เวย์, ไฟล์บันทึกเสียงภาษานอร์เวย์ภาษานอร์เวย์ การเรียนภาษาบัลแกเรีย: คอร์สเรียนภาษาบัลแกเรีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาบัลแกเรียภาษาบัลแกเรีย การเรียนภาษาบาสค์: คอร์สเรียนภาษาบาสค์, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาบาสค์ภาษาบาสค์ การเรียนภาษาเบ็งกอล: คอร์สเรียนภาษาเบ็งกอล, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเบ็งกอลภาษาเบ็งกอล การเรียนภาษาเบรอตง: คอร์สเรียนภาษาเบรอตง, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเบรอตงภาษาเบรอตง การเรียนภาษาปัชโต: คอร์สเรียนภาษาปัชโต, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาปัชโตภาษาปัชโต การเรียนภาษาเปอร์เซีย: คอร์สเรียนภาษาเปอร์เซีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเปอร์เซียภาษาเปอร์เซีย การเรียนภาษาโปรตุเกส: คอร์สเรียนภาษาโปรตุเกส, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกส การเรียนภาษาโปรตุเกสบราซิล: คอร์สเรียนภาษาโปรตุเกสบราซิล, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาโปรตุเกสบราซิลภาษาโปรตุเกสบราซิล การเรียนภาษาโปแลนด์: คอร์สเรียนภาษาโปแลนด์, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาโปแลนด์ภาษาโปแลนด์ การเรียนภาษาฝรั่งเศส: คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส การเรียนภาษาฟินแลนด์: คอร์สเรียนภาษาฟินแลนด์, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาฟินแลนด์ภาษาฟินแลนด์ การเรียนภาษามลายู: คอร์สเรียนภาษามลายู, ไฟล์บันทึกเสียงภาษามลายูภาษามลายู การเรียนภาษามองโกเลีย: คอร์สเรียนภาษามองโกเลีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษามองโกเลียภาษามองโกเลีย การเรียนภาษามอลตา: คอร์สเรียนภาษามอลตา, ไฟล์บันทึกเสียงภาษามอลตาภาษามอลตา การเรียนภาษามาซิโดเนีย: คอร์สเรียนภาษามาซิโดเนีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษามาซิโดเนียภาษามาซิโดเนีย การเรียนภาษาเมารี: คอร์สเรียนภาษาเมารี, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเมารีภาษาเมารี การเรียนภาษายูเครน: คอร์สเรียนภาษายูเครน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษายูเครนภาษายูเครน การเรียนภาษาเยอรมัน: คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเยอรมันภาษาเยอรมัน การเรียนภาษาโยรูบา: คอร์สเรียนภาษาโยรูบา, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาโยรูบาภาษาโยรูบา การเรียนภาษารัสเซีย: คอร์สเรียนภาษารัสเซีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษารัสเซียภาษารัสเซีย การเรียนภาษาโรมาเนีย: คอร์สเรียนภาษาโรมาเนีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาโรมาเนียภาษาโรมาเนีย การเรียนภาษาลัตเวีย: คอร์สเรียนภาษาลัตเวีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาลัตเวียภาษาลัตเวีย การเรียนภาษาลิธัวเนีย: คอร์สเรียนภาษาลิธัวเนีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาลิธัวเนียภาษาลิธัวเนีย การเรียนภาษาเวียดนาม: คอร์สเรียนภาษาเวียดนาม, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเวียดนามภาษาเวียดนาม การเรียนภาษาสเปน: คอร์สเรียนภาษาสเปน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาสเปนภาษาสเปน การเรียนภาษาสโลวัก: คอร์สเรียนภาษาสโลวัก, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาสโลวักภาษาสโลวัก การเรียนภาษาสโลเวเนีย: คอร์สเรียนภาษาสโลเวเนีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาสโลเวเนียภาษาสโลเวเนีย การเรียนภาษาสวาฮีลี: คอร์สเรียนภาษาสวาฮีลี, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาสวาฮีลีภาษาสวาฮีลี การเรียนภาษาสวีเดน: คอร์สเรียนภาษาสวีเดน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาสวีเดนภาษาสวีเดน การเรียนภาษาอ็อกซิตัน: คอร์สเรียนภาษาอ็อกซิตัน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอ็อกซิตันภาษาอ็อกซิตัน การเรียนภาษาอังกฤษ: คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอัสสัม: คอร์สเรียนภาษาอัสสัม, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอัสสัมภาษาอัสสัม การเรียนภาษาอาเซอร์ไบจาน: คอร์สเรียนภาษาอาเซอร์ไบจาน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอาเซอร์ไบจานภาษาอาเซอร์ไบจาน การเรียนภาษาอาหรับ: คอร์สเรียนภาษาอาหรับ, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอาหรับภาษาอาหรับ การเรียนภาษาอิกโบ: คอร์สเรียนภาษาอิกโบ, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอิกโบภาษาอิกโบ การเรียนภาษาอิตาเลียน: คอร์สเรียนภาษาอิตาเลียน, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอิตาเลียนภาษาอิตาเลียน การเรียนภาษาอินโดนีเซีย: คอร์สเรียนภาษาอินโดนีเซีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอินโดนีเซียภาษาอินโดนีเซีย การเรียนภาษาอิรดู: คอร์สเรียนภาษาอิรดู, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอิรดูภาษาอิรดู การเรียนภาษาอุซเบก: คอร์สเรียนภาษาอุซเบก, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาอุซเบกภาษาอุซเบก การเรียนภาษาเอสโตเนีย: คอร์สเรียนภาษาเอสโตเนีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเอสโตเนียภาษาเอสโตเนีย การเรียนภาษาแอฟริกา: คอร์สเรียนภาษาแอฟริกา, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาแอฟริกาภาษาแอฟริกา การเรียนภาษาแอลเบเนีย: คอร์สเรียนภาษาแอลเบเนีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาแอลเบเนียภาษาแอลเบเนีย การเรียนภาษาไอซ์แลนด์: คอร์สเรียนภาษาไอซ์แลนด์, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาไอซ์แลนด์ภาษาไอซ์แลนด์ การเรียนภาษาไอริช: คอร์สเรียนภาษาไอริช, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาไอริชภาษาไอริช การเรียนภาษาฮังการี: คอร์สเรียนภาษาฮังการี, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาฮังการีภาษาฮังการี การเรียนภาษาฮิบรู: คอร์สเรียนภาษาฮิบรู, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาฮิบรูภาษาฮิบรู การเรียนภาษาเฮาซา: คอร์สเรียนภาษาเฮาซา, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเฮาซาภาษาเฮาซา

เรียนภาษาฟรีทางอินเตอร์เน็ท

Welcome to Your Free Online language Courses! Learn foreign languages with LANGMaster free language courses!

LANGMaster.com offers the world's most extensive free online language courses. We provide state of the art free courses in many language localizations. Study with us and enjoy 6,616 interactive exercises and tests, 928 chapters, 1,700 hours of learning, 49,808 sound recordings and 11,263 pictures and photos!

Unfortunately, some courses are not available in your native language.See more...

คอร์สเรียนภาษารัสเซีย

 • 240 hours of learning

Please select one of the following language versions: Česky, Slovensky.

คอร์สเรียนภาษาสเปน

 • 210 hours of learning

Please select one of the following language versions: English, Deutsch, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Online EuroEnglish Course

 • 55 hours of learning

Please select one of the following language versions: Česky, Tiếng Việt.

 

Listen & Talk (ศูนย์สำหรับการฟังและการออกเสียง)

ในการพัฒนาการฟังและการออกเสียงของคุณ เราได้เตรียมพร้อมการบันทึกเสียงกว่าร้อยชั่วโมงที่มีคุณภาพจากเจ้าของภาษา

โปรดใช้คำศัพท์และวลีต่างๆจากพจนานุกรมที่มีการเชื่อมต่อถึงชุมชนทางอินเตอร์เน็ตและพัฒนาวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศของคุณ คุณยังสามารถส่งคำศัพท์ของคุณเองให้ผู้อื่น โดยคำศัพท์จะถูกปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของOpen Learning Initiative

บทสนทนาประจำสัปดาห์

บทสนทนาพร้อมเสียงทุกสัปดาห์

ฝึกการฟังภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอิตาลี่

คุณสนใจใส่บทสนทนาประจำสัปดาห์เข้าไปในอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์หรือไม่โปรดติดต่อเรา!e-Learning for companies, language schools and partners

Language training for your SCORM compatible Learning Management System (LMS).

Extensive courses of English, Spanish, German, Italian and French, Listen and Talk, RE-WISE (in preparation) and eTestMe.com.

eTestMe.com - LANGMasterเวทีสำหรับแบบทดสอบทางภาษา

เวทีที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับการทดสอบความสามารถทางภาษาแบบอิเล็กโทรนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือสำหรับการทดสอบในบริษัทหรือองกรณ์ต่างๆ

คุณสามารถวัดระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอย่างเป็นที่ไว้วางใจด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต บริษัทต่างๆสามารถวัดระดับภาษาพนักงานของบริษัท นักเรียนหรือผู้สมัครงานอื่นๆ อาจารย์ภายนอกหรือผู้ประเมินผลจะเป็นผู้ประเมินทดสอบการเขียนและการพูด ระบบการทดสอบทั้งระบบยังให้พื้นที่สำหรับบททดสอบและข้อมูลของคุณเองอีกด้วย

RE-WISE (การเรียนคำศัพท์และวลีต่างๆ) - เร็วๆนี้

ลืมการหลงลืมไปได้เลยด้วยLANGMasterเครื่องมือที่เป็นในการเรียนคำศัพท์และวลีต่างๆ

โปรดเรียนคำศัพท์และวลีต่างๆจากพจนานุกรมที่มีการเชื่อมต่อถึงชุมชนทางอินเตอร์เน็ต คุณยังสามารถส่งคำศัพท์ของคุณเองให้ผู้อื่น โดยคำศัพท์จะถูกปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของOpen Learning Initiative

If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.