Trénovanie výslovnosti

Trénovanie výslovnosti

Nevyhnutným prvkom výučby cudzieho jazyka je nácvik správnej výslovnosti. Každý jazykový kurz obsahuje mnoho hodín zvukových nahrávok, nahovorených rodenými rečníkmi. Tieto nahrávky sú rozdelené na tisíc krátkych úsekov, zodpovedajúcich vetám alebo slovám. Pre každú takúto vetu alebo slovo môžete trénovať jej výslovnosť. Trénovanú vetu nahrajte pomocou mikrofónu do počítača. Sluchovým alebo vizuálnym spôsobom potom porovnávate vašu výslovnosť s výslovnosťou originálnej nahrávky od rodeného rečníka.

Súčasťou väčšiny produktov je možnosť zobrazenia hlasových kriviek. Hlasové krivky slúžia ku kvalitnejšiemu nácviku prízvuku a intonácie viet. Prinášajú možnosť vizuálneho porovnania – vidíte, či vyslovujete s rovnakou intonáciou a dôrazom na slová a slabiky ako rodený rečníci. Môžete si zobraziť podrobnú hlasovú krivku alebo jednoduchšiu intonačnú krivku.

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.