Štúdijný slovník

Štúdijný slovník

Študijný slovník je dôležitým doplnkom kurzov LANGMaster.

Úzke previazanie s výučbou

Vďaka funkciám Click&See a Say&See sú kdekoľvek vo výučbe všetky slovníkové heslá okamžite k dispozícii.

Špičkové slovníkové funkcie

Po stránke užívateľských funkcií poskytuje študijný slovník všetko, čo súčasná technológia ponúka:

  • Automatické rozpoznanie jazyka: Pri práci sa nemusíte starať o smer prekladu. Slovník sám rozpozná, z ktorého jazyka zadané slovo pochádza.
  • Hľadanie v ľubovoľnom tvare: Slovo môžete zadať bez ohľadu na jeho pád, číslo, rod alebo čas. Napríklad k anglickému tvaru went, slovník správne vyhľadá heslo go.
  • Fulltextové hľadanie: Slová a slovné spojenia sa vyhľadávajú aj v obsahu iných hesiel, medzi ich prekladmi, príkladmi a idiómami.
  • Tabuľka všetkých tvarov slova: V prehľadnej tabuľke si môžete zobraziť všetky tvary podstatných mien, prídavných mien a slovies.
  • Odkazy k heslu: Zároveň sa k heslu vyhľadajú ďalšie odkazy, ako napr.: synonymá, frázová slovesá, odvodené slová, slovné spojenia a pod.
  • Väčšina hesiel je nahovorená rodeným rečníkom, a to v najvyššej možnej CD-ROM kvalite.

Obsah slovníkov:

Angličtina:

70 000 hesiel, 40 000 ozvučených hesiel, 100 000 významov, 200 000 prekladov, 20 000 príkladov a fráz, 200 tematických skupín

Nemčina:

75 000 hesiel, 40 000 ozvučených hesiel, 100 000 významov, 200 000 prekladov, 20 000 príkladov a fráz

Španielčina:

47 000 hesiel, 17 000 ozvučených hesiel, 90 000 významov, 140 000 prekladov

Francúzština:

50 000 hesiel, 25 000 ozvučených hesiel, 90 000 významov

Taliančina: Taliančina ESPRESSO neobsahuje študijný slovník, iba glosár.

Viď tiež:

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.