Rozpoznávanie reči

Rozpoznávanie reči

Jazykové kurzy LANGMaster používajú technológiu rozpoznávania reči (Speech Recognition) ViaVoice od firmy IBM. Vďaka tomu môžete s kurzom komunikovať v jazyku, ktorý sa učíte. Do mikrofónu nahrávate povely, počítač ich rozpozná a okamžite vykoná.

Hlasovým ovládaním si neustále precvičujete výslovnosť. Pretože program upozorní na chyby vo výslovnosti (keď nepozná, čo po ňom chcete), získate tak omnoho väčšiu istotu ako pri pasívnom učení sa s knihou alebo pri televíznom kurze.

Rozpoznávanie reči sa používa v troch prípadoch:

  • Ovládanie užívateľského rozhrania aplikácie čo je náhrada kliknutia myšou na ikony v rozhraní aplikácie. Do mikrofónu poviete kľúčové slovo (pre angličtinu Now) a potom príslušný príkaz, napr. Continue. Príkaz sa okamžite vykoná. Prehľad používaných príkazov pre jednotlivé jazyky nájdete v pomocníkovi programu.
  • Ovládanie cvičení - rad cvičení môžete prebrať s použitím mikrofónu. Namiesto vypĺňania textových okienok pomocou klávesnice alebo ovládania cvičení pomocou myši nahrávate povely do mikrofónu v jazyku, ktorý sa učíte. Neustále tak zdokonaľujete svoju výslovnosť a aktívnu znalosť jazyka.
  • Vyhľadanie neznámeho slovíčka - viď funkcia Say&See

Pre Vašu lepšiu predstavu o tejto funkcii sme pripravili krátku inštruktážnu video animáciu. Prevedie Vás všetkými možnosťami použitia funkcie Rozpoznávanie reči.

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.