Say&See

Táto funkcia umožňuje veľmi rýchle vyhľadanie prekladu slovíčok pomocou hlasového povelu, nahratého do mikrofónu.

Ak v priebehu výučby nepoznáte niektoré slovo (v cvičení alebo v gramatike), do mikrofónu poviete najskôr povel (pre angličtinu je to Look up) a potom hľadané slovo. Okamžite sa objaví okno s prekladom hľadaného slova.

Táto funkcia je dôležitá pre precvičovanie výslovnosti: hľadané slovíčko sa nájde iba vtedy, keď ako povel, tak aj slovíčko vyslovíte správne.

Pre bližšie zoznámenie sa s touto funkciou Vám ponúkame krátku inštruktážnu video animáciu.

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.