Diagnostický test a osobný plán

Diagnostický test a osobný plán

Diagnostický test je úvodným testom prípravného kurzu. Otestuje Vaše porozumenie čítanému a hovorenému textu a aktívnu znalosť gramatiky a slovnej zásoby. Na základe výsledkov vám program odporučí cvičenia vhodné k odstráneniu vašich nedostatkov v angličtine a zostaví Váš osobný (na mieru šitý) plán výučby. Tento plán Vám pomôže sústrediť sa prednostne na vaše slabiny, a tým optimalizovať výučbu a skrátiť čas potrebný na prípravu.

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.