Často kladené otázky

Často kladené otázky


Späť

Našli ste v niektorom cvičení chybu, nepresnosť alebo nejednoznačnosť?

Budeme moc radi, keď nám o probléme napíšete. Aby sme chybu mohli opraviť potrebujeme ale presnú identifikáciu cvičenia. Najlepšie bude, keď nám napíšete priamo zo stránky s problémovým cvičením.

Späť

Neprehráva sa Vám v cvičeniach zvuk?

Malo by pomôcť, keď si zadarmo stiahnete a nainštalujete najnovšiu verziu Flash Playeru.

Späť

Nedajú sa Vám vypracovať niektoré cvičenia?

Najskôr bude problém iba v zlom postupe. Okrem návodu si prečítajte aj Podrobný návod (zelené tlačidlo vpravo hore), v ktorom sa dozviete, ako s cvičením technicky pracovať, tz. akým spôsobom používať myš resp. klávesnicu.
Pokiaľ nemôžete v cvičení vypĺňať text, pretože sa neobjavuje kurzor, ide pravdepodobne o cvičenie typu premiestňovanie. Pri tomto type cvičenia nie je možné dopĺňať slová pomocou klávesnice, slová je potrebné presunúť myšou z ponuky v hornej časti stránky.
V cvičení typu párovanie pracujete iba s pravým stĺpcom. Jednotlivé výrazy z pravého stĺpca je vždy potrebné presunúť na pravú stranu riadka, na ktorom sa nachádza zodpovedajúci výraz z ľavého stĺpca.

Späť

Vaše výsledky (vypracované cvičenia) sa Vám neuložili?

Údaje sa ukladajú iba registrovaným užívateľom. Odporúčame Vám sa zaregistrovať a pri každom spustení sa prihlásiť pod vytvoreným účtom.

Späť

Bolo Vám Vaše správne riešenie preškrtnuté a označené ako nesprávne, pričom správna odpoveď vyzerá úplne rovnako?

Vyhodnotenie vykonáva počítač nie učiteľ. Tz. za chybu považuje každý znak, ktorý nezodpovedá predpísanému správnemu riešeniu, vrátane medzier, čiarok a bodiek na konci vety. Interpunkčné znamienka na konci vety sú v niektorých cvičeniach už doplnené (za editačným okienkom) a pokiaľ ich napíšete opäť, bude to vyhodnotené ako chyba. Problém by tiež mohol byť v písaní špeciálnych znakov. Ak napr. napíšete apostrof ako úvodzovky (2 čiarky hore) alebo ak okolo apostrofu urobíte medzery, bude to vyhodnotené ako chyba. Ak naozaj nevidíte žiadnu nezrovnalosť, tak nám napíšte otázku, priamo zo stránky s cvičením.

Späť

Neukončuje sa Vám vstupný test?

Zrejme testom prechádzate iba pomocou klikania na záložky. Je potrebné ho prechádzať pomocou zelenej šípky vpravo hore. Týmto spôsobom sa Vám všetky cvičenia postupne vyhodnotia a test sa v poriadku ukončí.

Späť

Kurz Vám nefunguje úplne správne na počítači Apple?

Online výučba zatiaľ nie je doladená pre počítače Apple. Pracujeme na tom.

Späť

Kurz Vám nefunguje úplne správne pod prehliadačom Opera?

Online výučba zatiaľ nie je pre prehliadač Opera úplne doladená. Zatiaľ vieme o problémoch s vypĺňaním úvodného dotazníka. Pokiaľ ste narazili na iné problémy, budeme radi, keď nám o nich napíšete. Kým problémy vyriešime, odporúčame pre použitie problémovej stránky (príklad: ten úvodný dotazník) prehliadač Internet Explorer alebo Mozilla Firefox.

Späť

Kurz Vám nefunguje úplne správne pod prehliadačom Google Chrome?

Prehliadač Google Chrome bol zatiaľ uvoľnený v betaverzii a preto ešte nefunguje úplne správne. Zatiaľ vieme o problémoch s vyhodnotením cvičení typu presúvanie, kde ak všetko doplníte správne a cvičenie sa vyhodnotí na 0% a pritom doporučené správne riešenie zodpovedá tomu vášmu. Pokiaľ ste narazili na iné problémy, budeme radi, keď nám o nich napíšete. Kým problémy vyriešime, odporúčame použiť prehliadač Internet Explorer alebo Mozilla Firefox.

Späť

Ako písať v angličtine apostrof?

Máte nasledujúcu možnosť: anglická klávesnica+klávesa naľavo od čísla 1, anglická klávesnica+klávesa napravo od ô, klávesová skratka ALT+39, klávesová skratka ALT+96.
Poznámka: Pokiaľ napíšete apostrof ako úvodzovky (2 čiarky hore) alebo pokiaľ okolo apostrofu dáte medzery, bude to vyhodnotené ako chyba. Pokiaľ apostrof píšete správne a aj tak je veta vyhodnotená ako nesprávna, bude najskôr problém v niečom inom napr. v chýbajúcej resp. nadbytočnej interpunkcii na konci vety.

Späť

Ako písať špeciálne nemecké znaky?

Riešenie: Máte dve možnosti.
a) Nastavte si anglickú klávesnicu a znaky potom zadávajte stlačením klávesu ALT a zapísaním príslušného číselného kódu:
ß = ALT 0223
Ä = ALT 0196     ä = ALT 0228
Ü = ALT 0220     ü = ALT 0252
Ö = ALT 0214     ö = ALT 0246
b) Nastavte si nemeckú klávesnicu a znaky potom zadávajte priamo z klávesnice. Klávesnicu pridáte nasledujúcim spôsobom (platí pre Windows 2000 a XP):
1. Zvoľte Štart > Nastavenia (Settings) > Ovládacie panely (Control Panel) a kliknite na Klávesnicu (Keyboard).
2. Kliknite na horné uško "Národné prostredie (Input Locales)".
3. Kliknite na tlačidlo Pridať... (Add...) a vyberte si jazyk pre požadovanú klávesnicu.
V ponuke zobrazenej po kliknutí na ikonku si skratkou jazyka (napr. EN pre angličtinu, DE pre nemčinu, ES pre španielčinu) vpravo v spodnej lište Windows vyberte príslušnú klávesnicu.
Rozloženie jednotlivých znakov na aktuálne zvolenej klávesnici zistíte pomocou Štart > Programy (Programs) > Príslušenstvo (Accessories) > Uľahčenie (Accessibility) > Klávesnica na obrazovke (On-Screen Keyboard).

Späť

Ako písať špeciálne francúzske znaky?

Riešenie: Máte dve možnosti.
a) Nastavte si anglickú klávesnicu a znaky potom zadávajte stlačením klávesu ALT a zapísaním príslušného číselného kódu:
ç = ALT 0231     Ç = ALT 0199
à = ALT 0224
è = ALT 0232
â = ALT 0226
ê = ALT 0234
î = ALT 0238
ô = ALT 0244
û = ALT 0251
ù = ALT 0249     Ù = ALT 0217
b) Nastavte si francúzsku klávesnicu a znaky potom zadávajte priamo z klávesnice. Klávesnicu pridáte nasledujúcim spôsobom (platí pre Windows 2000 a XP):
1. Zvoľte Štart > Nastavenia (Settings) > Ovládacie panely (Control Panel) a kliknite na Klávesnicu (Keyboard).
2. Kliknite na horné uško "Národné prostredie (Input Locales)".
3. Kliknite na tlačidlo Pridať... (Add...) a vyberte si jazyk pre požadovanú klávesnicu.
V ponuke zobrazenej po kliknutí na ikonku si skratkou jazyka (napr. EN pre angličtinu, DE pre nemčinu, ES pre španielčinu) vpravo v spodnej lište Windows vyberte príslušnú klávesnicu.
Rozloženie jednotlivých znakov na aktuálne zvolenej klávesnici zistíte pomocou Štart > Programy (Programs) > Príslušenstvo (Accessories) > Uľahčenie (Accessibility) > Klávesnica na obrazovke (On-Screen Keyboard).

Späť

Ako písať špeciálne španielske znaky?

Riešenie: Máte dve možnosti.
a) Nastavte si anglickú klávesnicu a znaky potom zadávajte stlačením klávesu ALT a zapísaním príslušného číselného kódu:
¡ = ALT 0161
¿ = ALT 0191
Ñ = ALT 0209
ñ = ALT 0241
b) Nastavte si španielsku klávesnicu a znaky potom zadávajte priamo z klávesnice. Klávesnicu pridáte nasledujúcim spôsobom (platí pre Windows 2000 a XP):
1. Zvoľte Štart > Nastavenia (Settings) > Ovládacie panely (Control Panel) a kliknite na Klávesnicu (Keyboard).
2. Kliknite na horné uško "Národné prostredie (Input Locales)".
3. Kliknite na tlačidlo Pridať... (Add...) a vyberte si jazyk pre požadovanú klávesnicu.
V ponuke zobrazenej po kliknutí na ikonku si skratkou jazyka (napr. EN pre angličtinu, DE pre nemčinu, ES pre španielčinu) vpravo v spodnej lište Windows vyberte príslušnú klávesnicu.
Rozloženie jednotlivých znakov na aktuálne zvolenej klávesnici zistíte pomocou Štart > Programy (Programs) > Príslušenstvo (Accessories) > Uľahčenie (Accessibility) > Klávesnica na obrazovke (On-Screen Keyboard).

Späť

Ako písať špeciálne talianske znaky?

Riešenie: Máte dve možnosti.
a) Nastavte si anglickú klávesnicu a znaky potom zadávajte stlačením klávesu ALT a zapísaním príslušného číselného kódu:
à = ALT 0224
è = ALT 0232     È = ALT 0200
ì = ALT 0236
ò = ALT 0242
ù = ALT 0249
ó = ALT 0243
b) Nastavte si taliansku klávesnicu a znaky potom zadávajte priamo z klávesnice. Klávesnicu pridáte nasledujúcim spôsobom (platí pre Windows 2000 a XP):
1. Zvoľte Štart > Nastavenia (Settings) > Ovládacie panely (Control Panel) a kliknite na Klávesnicu (Keyboard).
2. Kliknite na horné uško "Národné prostredie (Input Locales)".
3. Kliknite na tlačidlo Pridať... (Add...) a vyberte si jazyk pre požadovanú klávesnicu.
V ponuke zobrazenej po kliknutí na ikonku si skratkou jazyka (napr. EN pre angličtinu, DE pre nemčinu, ES pre španielčinu) vpravo v spodnej lište Windows vyberte príslušnú klávesnicu.
Rozloženie jednotlivých znakov na aktuálne zvolenej klávesnici zistíte pomocou Štart > Programy (Programs) > Príslušenstvo (Accessories) > Uľahčenie (Accessibility) > Klávesnica na obrazovke (On-Screen Keyboard).

Späť

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.