Gramatika

Súčasťou každého kurzu je aj gramatika, obsahujúca ucelené gramatické výklady a prehľady zodpovedajúce danej úrovni pokročilosti.

Úzke previazanie s výučbou

Gramatické výklady sú sprevádzané cvičeniami, ktoré daný gramatický jav precvičujú. Pri cvičeniach teda nájdete odkazy na tie stránky gramatiky, ktoré sa daného cvičenia týkajú.

Gramatika v tituloch pre deti

Pri produktoch určených deťom je gramatika samozrejme robená zábavnou formou tak, aby jej čo najlepšie porozumeli.

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.