RE-WISE

Unikátna metóda RE-WISE je určená k učeniu jednoduchých faktov (slovíčka, frázy, väzby, gramatické poučky a pod.) a ich následnému opakovaniu. Je to vlastne taká zdokonalená elektronická obdoba slovníčkov, ktoré ľudia nosia so sebou a opakujú si z nich slovíčka.

Jej základným cieľom je zachovať v pamäti študenta čo najviac naučených slovíčok a zároveň minimalizovať počet nutných opakovaní. Využíva dôležité vlastnosti ľudskej pamäte - časový interval, počas ktorého si slovíčko pamätáme, sa opakovaním výrazne predlžuje. To umožňuje postupne pridávať nové slovíčka, nezabudnúť staré a pritom udržať denné úsilie spojené s opakovaním na prijateľnej úrovni.

Príklad: Ak si budete do RE-WISE zadávať každý deň 5 nových slovíčok, tak za 2 roky bude váš RE-WISE slovníček obsahovať 3650 slovíčok. Vďaka metóde RE-WISE máte zaistené, že si všetky tieto slovíčka neustále pamätáte a ich opakovaním strávite každý deň maximálne 10 minút.

Aby ste si utvorili lepšiu predstavu o tom, ako metóda REWISE funguje, pripravili sme pre Vás krátku videoukážku.Prečo metóda RE-WISE skutočne funguje? Pretože je založená na matematickom modeli procesu ľudského učenia a zabúdanie. Model bol overený na desiatkach tisíc užívateľov a priebežne vylepšovaný od roku 1997. Prečítate si viac informácií o princípe metódy RE-WISE.

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.