Click&See

Táto funkcia umožňuje veľmi rýchle vyhľadanie prekladu slovíčok priamo zo stránok kurzu.

Ak v priebehu výučby nepoznáte niektoré slovo, stačí naň kliknúť myšou. Na obrazovke sa objaví okno s prekladom daného slova.

Táto funkcia je dostupná vo viacerých rôznych LANGMaster kurzoch. V niektorých prípadoch je potrebné pre aktiváciu tejto funkcie stlačiť pomocný kláves. Detaily, sa dozviete v pomocníkovi daného kurzu.

Akým spôsobom funkcia Click&See funguje, zistíte na našej názornej video animácii.

Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.