German course + Collins Dictionary

Download: German course + Collins Dictionary

File: Setup_German.exe
Dung lượng: 731 MByte

Tóm tắt

Bằng việc tải về và cài đặt những tệp này, bạn sẽ nhận được phiên bản giới hạn thời gian mà bạn có thể sử dụng để học miễn phí trong thời gian 7 ngày. Để tiếp tục học, bạn phải mua mã số bản quyền tại e-shop.

Âm thanh cho đề mục từ điển

Một bản Từ điển có phát âm là một phần của khóa học. Tất cả dữ liệu và chức năng dữ liệu là một phần của việc cài đặt khóa họcngoại trừ phần âm thanh của từ điển. Âm thanh có dung lượng khá lớn do đó bạn có thể cài đặt riêng rẽ.

File:
Setup_Audio_Dictionary_German.exe
Dung lượng: 521 MByte

Cảnh báo: Cài đặt các đề mục của từ điển chỉ thực hiện được sau khi cài đặt khóa học.

Hướng dẫn

 1. Nhấp chuột lên nút Download/Tải xuống trên trang này để bắt đầu tải xuống.
 2. Hãy chọn một trong các bước sau:
 • Để bắt đầu cài đặt ngay, nhấp chuột lên nút Open/Mở.
 • Để lưu lại tập tin vừa tải xuống trong máy tính và cài đặt sau, hãy nhấn lên nút Save/Lưu lại.
 • Để hủy lệnh tải xuống, hãy nhấn nút Cancel/Hủy bỏ.

Các yêu cầu về hệ thống

 • PC Pentium 300 MHz, 256 MB RAM
 • Resolution 1024x768, High Color (16bit)
 • Sound card
 • Microphone
 • Microsoft Internet Explorer 7 and higher
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.

 More
See also courses for companies or this page in those localizations: Česky English Slovensky Еspañol