Về các khóa học ngoại ngữ

Về các khóa học ngoại ngữ

Learn languages The LANGMaster way!

Các khóa học ngoại ngữ của LANGmaster là sản phẩm điện tử phổ biến và được phát hành rộng rãi nhất trên thế giới không chỉ do chất lượng cao và hệ thống dữ liệu lớn mà còn bởi các tính năng sư phạm độc đáo của sản phẩm.

Từ nay, bạn có thể học qua mạng nhiều ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, với các hướng dẫn đã được Việt hóa. Các chương trình học ngoại ngữ khác sẽ dần được giới thiệu trên website này.

Mời bạn xem thêm: Các tính năng của chương trình học ngoại ngữ trực tuyến

Nếu các khóa học ngoại ngữ trên mạng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, bạn có thể chọn từ nhiều khóa học ngoại ngữ khác rất đa dạng (với các tính năng sư phạm nâng cao như Nhận dạng tiếng nói, phương pháp RE-WISE nhằm gây dựng từ vựng dễ dàng và hiệu quả và mối quan hệ mật thiết của khóa học với từ điển và ngữ pháp) và các bộ từ điển kèm âm thanh phát âm mẫu và tính năng độc đáo EasyLex.

Bạn có thể tải các khóa học và từ điển từ website để dùng thử.

Mời xem thêm: Các tính năng của các khóa học và từ điển tải về.

If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.