e-learning (học trực tuyến) dành cho các công ty, các trường ngoại ngữ và các đối tác


Chào mừng bạn đến với các trang đào tạo ngoại ngữ trực tuyến dành cho các công ty, các trường dậy tiếng và các cơ quan khác. Mời chọn lĩnh vực bạn quan tâm và trở thành đối tác của chúng tôi.

Bạn quan tâm tới chương trình đào tạo ngoại ngữ cho đoàn thể, như các khóa học tiếng Anh, hay tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha trực tuyến? Bạn đang cần kiểm tra kỹ năng ngoại ngữ của các nhân viên hoặc các ứng viên công ty? Bạn muốn hợp tác với Edusoft? Vậy thì bạn đang ở đúng nơi cần tìm.

Các sản phẩm học trực tuyến

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm học ngoại ngữ trực tuyến đa dạng dành cho các trường ngoại ngữ, các công ty và mọi cơ quan có nhu cầu. Học ngoại ngữ trực tuyến sẽ chưa hoàn thiện nếu thiếu đi quá trình kiểm tra tin cậy. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã phát triển nền tảng kiểm tra ngoại ngữ eTestMe.vn. Mời bạn xem chi tiết hơn sảm phẩm của chúng tôi.

Địa phương hóa các sản phẩm của chúng tôi và trở thành đối tác của chúng tôi

Tất cả các sản phẩm học trực tuyến đều dễ dàng sử dụng và địa phương hóa trong tiếng bản xứ của học viên của bạn. Điều này giúp học viên của bạn tập trung hơn vào việc học.

Nếu ngôn ngữ của bạn chưa có trong danh mục, mời liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn dịch các khóa dạy tiếng và toàn bộ trang mạng. Bạn sẽ trở thành đối tác của chúng tôi trong ngôn ngữ và lãnh thổ đó. Hãy hưởng lợi từ phiên bản địa phương hóa của langmaster.com!

Các hình thức hợp tác khác

Việc hợp tác với các đối tác rất quan trọng với chúng tôi và chúng tôi đã chú trọng hết sức phát triển các sản phẩm và dịch vụ hợp lý. Mời bạn tìm hiểu thêm các sản phẩm, dịch vụ thích hợp cho nhu cầu của bạn...

Các kỹ năng ngoại ngữ của nhân viên hoặc của ứng viên xin việc rất quan trọng với hầu hết các công ty. Hãy tận dụng thế mạnh sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi chuyên phục vụ cho những thách thức chủ yếu trong giảng dậy và kiểm tra kỹ năng ngoại ngữ.

 • eTestMe.com là nền tảng thi cử ngoại ngữ trực tuyến hàng đầu để kiểm tra các trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2 levels. eTestMe.vn cho phép kiểm tra một cách tin cậy kỹ năng ngoại ngữ các ứng viên xin việc của bạn. Nó cũng cho phép kiểm tra các kỹ năng nói và viết (với hỗ trợ của những người chấm thi chuyên nghiệp.)
 • Các khóa học ngoại ngữ gồm hướng dẫn về ngữ pháp, từ điển song ngữ trực tuyến và một công cụ thực hành nghe và phát âm. Các khóa học có thể chạy trên cả LMS (Learning Management System) của bạn (SCORM 1.2 compatible)(tương thích với SCORM 1.2) hoặc sinh viên của bạn có thể đơn giản học ngay trên mạng tại www.edusoft.com.vn.
 • Các công cụ bổ trợ tự học đưa các yếu tố học trực tuyến vào việc giảng dạy toàn thời gian chuẩn mực. Các công cụ bổ trợ tự học có thể được thiết kế cho chương trình giảng dạy của bạn và đưa vào cả dữ liệu từ các sách ngoại ngữ của bạn.

Dù bạn dùng các phương pháp giảng dậy ngoại ngữ truyền thống hay tích hợp các yếu tố từ học hỗn hợp hay học trực tuyến vào công việc của bạn, bạn luôn có thể tận dụng được các sản phẩmcho các cơ quan và trường học của chúng tôi:

 • Các công cụ bổ trợ tự học đưa các yếu tố học trực tuyến vào việc giảng dạy toàn thời gian chuẩn mực. Các công cụ bổ trợ tự học có thể được thiết kế cho chương trình giảng dạy của bạn và đưa vào cả dữ liệu từ các sách ngoại ngữ của bạn.
 • Các khóa học ngoại ngữ gồm hướng dẫn về ngữ pháp, từ điển song ngữ trực tuyến và một công cụ thực hành nghe và phát âm. Các khóa học có thể chạy trên LMS (Learning Management System) của bạn (tương thích với SCORM 1.2) hoặc học viên của bạn có thể đơn giản học ngay trên mạng tại www.edusoft.com.vn.
 • eTestMe.com là nền tảng thi cử ngoại ngữ trực tuyến hàng đầu để kiểm tra các trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2 levels. eTestMe.vn cho phép kiểm tra một cách tin cậy kỹ năng ngoại ngữ các học viên của bạn. Nó cũng cho phép kiểm tra các kỹ năng nói và viết (với hỗ trợ của những người chấm thi chuyên nghiệp.)
 • Ứng dụng web LANGMaster.com còn có thể chuyển giap cho miền (domain) và nhãn hiệu của bạn. Cách này có thể giúp tăng lượt xem trang web của trường bạn và tăng thêm giá trị cho học viên của bạn. Nếu bạn quan tâm tới kiểu cộng tác như vậy, mời bạn liên hệ với chúng tôi.

Bạn đang có một trang mạng dành cho việc học ngoại ngữ? Mời bạn hợp tác cùng chúng tôi:

 • Ứng dụng web LANGMaster.com còn có thể chuyển giap cho miền (domain) và nhãn hiệu của bạn. Cách này có thể giúp tăng lượt xem trang web của bạn và thêm giá trị cho người dùng của bạn. Nếu bạn quan tâm tới kiểu cộng tác như vậy, mời bạn liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn giảng dậy ngoại ngữ trong các công ty, trường học hoặc các cơ quan khác, mời bạn xem những sản phẩm sau:

 • eTestMe.com là nền tảng thi cử ngoại ngữ trực tuyến hàng đầu để kiểm tra các trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2 levels. eTestMe.vn cho phép kiểm tra một cách tin cậy kỹ năng ngoại ngữ các ứng viên xin việc của bạn. Nó cũng cho phép kiểm tra các kỹ năng nói và viết (với hỗ trợ của những người chấm thi chuyên nghiệp.)
 • Các khóa học ngoại ngữ gồm hướng dẫn về ngữ pháp, từ điển song ngữ trực tuyến và một công cụ thực hành nghe và phát âm. Các khóa học có thể chạy trên cả LMS (Learning Management System) của bạn (SCORM 1.2 compatible)(tương thích với SCORM 1.2) hoặc sinh viên của bạn có thể đơn giản học ngay trên mạng tại www.edusoft.com.vn.
 • Các công cụ bổ trợ tự học đưa các yếu tố học trực tuyến vào việc giảng dạy toàn thời gian chuẩn mực. Các công cụ bổ trợ tự học có thể được thiết kế cho chương trình giảng dạy của bạn và đưa vào cả dữ liệu từ các sách ngoại ngữ của bạn.

Hãy cho khách hàng của các bạn cơ hộ kiểm tra các ứng viên xin việc bằng eTestMe.vn

 • eTestMe.com là nền tảng thi cử ngoại ngữ trực tuyến hàng đầu để kiểm tra các trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2 levels. eTestMe.vn cho phép kiểm tra một cách tin cậy kỹ năng ngoại ngữ các ứng viên xin việc của bạn. Nó cũng cho phép kiểm tra các kỹ năng nói và viết (với hỗ trợ của những người chấm thi chuyên nghiệp.)

Dù bạn dùng các phương pháp giảng dậy ngoại ngữ truyền thống hay tích hợp các yếu tố từ học hỗn hợp hay học trực tuyến vào công việc của bạn, bạn luôn có thể tận dụng được các sản phẩmcho các cơ quan và trường học của chúng tôi:

 • Các công cụ bổ trợ tự học đưa các yếu tố học trực tuyến vào việc giảng dạy toàn thời gian chuẩn mực. Các công cụ bổ trợ tự học có thể được thiết kế cho chương trình giảng dạy của bạn và đưa vào cả dữ liệu từ các sách ngoại ngữ của bạn.
 • Các khóa học ngoại ngữ gồm hướng dẫn về ngữ pháp, từ điển song ngữ trực tuyến và một công cụ thực hành nghe và phát âm. Các khóa học có thể chạy trên LMS (Learning Management System) của bạn (tương thích với SCORM 1.2) hoặc học viên của bạn có thể đơn giản học ngay trên mạng tại www.edusoft.com.vn.
 • eTestMe.com là nền tảng thi cử ngoại ngữ trực tuyến hàng đầu để kiểm tra các trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2 levels. eTestMe.vn cho phép kiểm tra một cách tin cậy kỹ năng ngoại ngữ các học viên của bạn. Nó cũng cho phép kiểm tra các kỹ năng nói và viết (với hỗ trợ của những người chấm thi chuyên nghiệp.)
 • Ứng dụng web LANGMaster.com còn có thể chuyển giap cho miền (domain) và nhãn hiệu của bạn. Cách này có thể giúp tăng lượt xem trang web của trường bạn và tăng thêm giá trị cho học viên của bạn. Nếu bạn quan tâm tới kiểu cộng tác như vậy, mời bạn liên hệ với chúng tôi.

Mọi công nghệ học tập của chúng tôi đều có thể dễ dàng áp dụng được cho dữ liệu của các bạn!

Nếu bạn phát triển bất cứ công cụ học ngoại ngữ nào (chữ trên giấy hay dạng điện tử, các bản thu âm thanh hay video, các từ điển song ngữ, v.v...), những công cụ đó đều có thể sử dụng được trên trang web của chúng tôi và kết hợp với các sản phẩm và công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuẩn bị các khóa học hoặc thi trực tuyến sử dụng nền tảng thi cử eTesMe.com dựa trên các công cụ của các bạn. Nếu bạn quan tâm tới các dịch vụ này, đừng ngại liên hệ với chúng tôi.

 • Nếu bạn quan tâm tới trao đổi đường dẫn, xin đừng ngại liên hệ với chúng tôi.
 • Hãy ký một thỏa thuận đối tác chi nhánh với chúng tôi và hưởng một khoản lợi nhuận từ tất cả sản phẩm bán được cho khách hàng đến từ trang mạng của quý vị. Để biết thêm thông tin, mời xem affiliate.langmaster.com.

Dành cho các nhà đầu tư

Chúng tôi đang làm cho www.langmaster.com trở thành một cổng điện tử phục vụ học ngoại ngữ toàn diện nhất trên thế giới cho các cá nhân và đoàn thể và đang tìm kiếm các đối tác chiến lược cũng như các cá nhân đầu tư.

 • Xây dựng các khóa học ngoại ngữ mới theo chuyên ngành (kinh doanh, công nghệ thông tin, vật lý, v.v…)
 • Thích nghi hóa sản phẩm cho các nền tảng mới (iPhone, Android, Windows Phone, MAC)
 • Phát triển các bổ trợ cho việc tự học (RE-WISE, Sách nói, Hội thoại đóng vai)
 • Chuẩn bị các phiên bản địa phương hóa trong ngôn ngữ mới (dịch các khóa học sang các ngôn ngữ châu Á và các ngôn ngữ khác)
 • Có được các đối tác kinh doanh cho các khu vực mới
 • Xây dựng các từ điển mới (các phối hợp ngôn ngữ mới, thu âm của các từ điển hiện hành)
 • Chuẩn bị các công cụ học tập mới bằng âm thanh
 • Xây dựng các tài liệu kiểm tra mới cho eTestMe (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Bạn Nha chuyên ngành, v.v…)

Thống kê hàng tháng (tháng 3 năm 2012, theo phân tích dữ liệu của Google):
 • 1.471.973 lượt xem và 158.432 người xem
Dữ liệu hiện thời:
 • Được dịch ra 26 thứ tiếng (địa phương hóa hoàn chỉnh trong 13 thứ tiếng bao gồm cả các khóa học)
 • 93.799 trang mạng với các bài tập ngoại ngữ, 3.015 trang với các thông tin về kinh doanh và bán sản phẩm.
 • 4.753 lượt tải xuống các khóa học đóng tiền
 • 176 từ điển song ngữ trực tuyến (tổng cộng gồm 4.456.228 mục, 5.491.278 định nghĩa, 1.097.566 ví dụ, 7.811.308 mục dịch)
 • 523.627 câu được địa phương hóa.
 • 29 giờ tư liệu âm thanh trong 60.358 đoạn âm thanh
Trước đây:
 • 1 tháng 6 năm 2011: vận hành website www.langmaster.com bằng 11 thứ tiếng (6 phiên bản địa phương hóa hoàn chỉnh gồm cả các khóa học) cho người dùng mạng.
 • 9 tháng 9 năm 2011: vận hành nền tảng thu cử eTestMe.com
 • 15 tháng 10 năm 2011: mở rộng ra 21 thứ tiếng (12 phiên bản địa phương hóa hoàn chỉnh gồm cả các khóa học)
 • 17 tháng 4 năm 2012: mở rộng ra 26 thứ tiếng (13 phiên bản địa phương hóa hoàn chỉnh gồm cả các khóa học)
 • 17 tháng 4 năm 2012: vận hành chương trình học ngoại ngữ cho các công ty, cơ quan và đối tác.

Nếu bạn quan tâm muốn trở thành đối tác của chúng tôi hoặc có bất cứ câu hỏi nào, xin đừng ngại liên hệ với chúng tôi.

If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.