Các khóa học ngoại ngữ cho SCORM 1.2 tích hợp LMS của bạn

Chúng tôi cung cấp các khóa học ngoại ngữ mở rộng dành cho học ngoại ngữ đoàn thể dưới hình thức các module SCORM 1.2 có thể hoàn toàn cài đặt cho bất cứ SCORM 1.2. nào phù hợp với LMS (Hệ thống quản lý học tập), như là: MOODLE, eDoceo, Plateau, iTutor, IBM WorkPlace, Microsoft Class Server, Microsoft Learning Services, EKP, SAP, ....
Các khóa học ngoại ngữ trực tuyến LANGMaster được sử dụng rộng rãi trong việc học ngoại ngữ đoàn thể trong các công ty và cơ quan, trường học cũng như các trường dậy tiếng.

Hãy thử hoặc tải xuống các khóa học ngoại ngữ cho đoàn thể (các module SCORM cho LMS của bạn)

Khóa học tiếng Anh LMS

 • 5 Các module tự học LMS (Trình độ bắt đầu, False Beginners, Trình độ trước trung cấp, Trình độ trung cấp, Trình độ sau trung cấp)
 • 293 Các module LMS học tập kết hợp
 • 400 giờ học

Khóa học cũng có thể chạy trên các phiên bản ngôn ngữ sau: Deutsch, Еspañol, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių, 文言.

Khóa học EuroEnglish LMS

 • Khoá học tiếng Anh chuyên ngành tập trung vào thuật ngữ về Liên Minh châu Âu.
 • 1 Các module tự học LMS (Intermediate và Advanced)
 • 23 Các module LMS học tập kết hợp
 • 55 giờ học

Khóa học cũng có thể chạy trên các phiên bản ngôn ngữ sau: Česky.

Rất tiếc, một số khóa học không có sẵn trong ngôn ngữ của bạn.Xem thêm…

Khóa học tiếng Đức LMS

 • 3 Các module tự học LMS (Trình độ bắt đầu, Trình độ trung cấp, Trình độ cao cấp)
 • 198 Các module LMS học tập kết hợp
 • 400 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: English, Еspañol, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Khóa học tiếng Tây Ban Nha LMS

 • 3 Các module tự học LMS (Trình độ bắt đầu, Trình độ trung cấp, Trình độ cao cấp)
 • 122 Các module LMS học tập kết hợp
 • 210 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: English, Deutsch, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Khóa học tiếng Ý LMS

 • 3 Các module tự học LMS (Trình độ bắt đầu, Trình độ trung cấp, Trình độ cao cấp)
 • 125 Các module LMS học tập kết hợp
 • 240 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: English, Deutsch, Еspañol, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Khóa học tiếng Pháp LMS

 • 3 Các module tự học LMS (Trình độ bắt đầu, Trình độ trung cấp, Trình độ cao cấp)
 • 102 Các module LMS học tập kết hợp
 • 210 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: English, Deutsch, Еspañol, Česky, Slovensky, По-русски, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Khóa học tiếng Nga LMS

 • 3 Các module tự học LMS (Trình độ bắt đầu, Trình độ trước trung cấp, Trình độ trung cấp)
 • 88 Các module LMS học tập kết hợp
 • 240 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: Česky, Slovensky.

Mua các quyền sử dụng khóa học LMS

Buy

Sau khi tải và nhập các module ngoại ngữ LMS vào SCORM 1.2 LMS của bạn, bạn bắt đầu chương trình thử nghiệm có giá trị 2 tuần để kiểm tra chương trình. Để dùng các module khi thời gian dùng thử đã hết, mời bạn mua quyền sử dụng một năm cho mỗi học viên. Tất cả các dữ liệu và dịch vụ đào tạo sẽ sẵn sàng cho bạn sử dụng ngay sau khi thanh toán. Mời xem bảng giá quyền sử dụng tại đây. Để xem tổng thể các quyền sử dụng hiện có, mời tới Bảng điều khiển.

Các khóa học SCORM 1.2 bao gồm

 • hàng trăm bài tập tương tác có âm thanh
 • Hỗ trợ từ điển: Bất cứ từ nào trong khóa học cũng có thể được dịch qua từ điển trực tuyến. Các từ điển trong nhiều tổ hợp ngôn ngữ có sử dụng công nghệ Lingea. Mời xem thêm Các từ điển song ngữ.
 • Listen & Talk (luyện nghe và phát âm): Bạn có thể thực hành nghe và phát âm các từ và câu trong khóa học. Mời bạn xem Các công cụ bổ trợ tự học.
 • Grammar explanations: Các bài giảng ngữ pháp toàn diện với hàng trăm mẫu câu được dẫn trực tiếp tới các bài tập cụ thể.

Tự học và Học kết hợp

Các khóa ngoại ngữ mở rộng có một số lượng các module SCORM 1.2. Các khóa học có thể chia thành hai loại module dựa trên kích cỡ của module.

Các module tự học

Có một module SCORM LMS cho mỗi trình độ ngoại ngữ của khóa học. Để hoàn thành một module cần đến vài tháng học cấp tốc.

Các module học tập kết hợp

Có một module SCORM LMS cho mỗi chương của khóa học được thiết kế cho cách học phối hợp (để hoàn thành module cần khoảng 20 tới 25 phút học). Mục tiêu là những module SCORM LMS "nhỏ" này sẽ được kết hợp với các hoạt động khác (các bài kiểm tra, học toàn thời gian, các công cụ bổ trợ tự học, v.v...)

If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.