Các khóa học ngoại ngữ trực tiến tại edusoft.com.vn

Chúng tôi cung cấp các khóa học ngoại ngữ mở rộng cho việc học ngoại ngữ đoàn thể.
Các khóa học ngoại ngữ trực tuyến LANGMaster được sử dụng rộng rãi trong việc học ngoại ngữ đoàn thể trong các công ty và cơ quan, trường học cũng như các trường dậy tiếng.

Các khóa học ngoại ngữ đoàn thể mở rộng (Thử & Mua)

Khóa học tiếng Anh trực tuyến

 • Trình độ bắt đầu, False Beginners, Trình độ trước trung cấp, Trình độ trung cấp, Trình độ sau trung cấp
 • 400 giờ học

Khóa học cũng có thể chạy trên các phiên bản ngôn ngữ sau: Deutsch, Еspañol, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių, 文言.

Rất tiếc, một số khóa học không có sẵn trong ngôn ngữ của bạn.Xem thêm…

Khóa học tiếng Đức trực tuyến

 • Trình độ bắt đầu, Trình độ trung cấp, Trình độ cao cấp
 • 400 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: English, Еspañol, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Khóa học tiếng Tây Ban Nha trực tuyến

 • Trình độ bắt đầu, Trình độ trung cấp, Trình độ cao cấp
 • 210 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: English, Deutsch, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Khóa học tiếng Ý trực tuyến

 • Trình độ bắt đầu, Trình độ trung cấp, Trình độ cao cấp
 • 240 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: English, Deutsch, Еspañol, Česky, Slovensky, По-русски, Français, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Khóa học tiếng Pháp trực tuyến

 • Trình độ bắt đầu, Trình độ trung cấp, Trình độ cao cấp
 • 210 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: English, Deutsch, Еspañol, Česky, Slovensky, По-русски, Italiano, Polski, Türkçe, Lietuvių.

Khóa học tiếng Nga trực tuyến

 • Trình độ bắt đầu, Trình độ trước trung cấp, Trình độ trung cấp
 • 240 giờ học

Mời bạn chọn một trong các phiên bản ngôn ngữ sau: Česky, Slovensky.

Các khóa học chuyên biệt hóa (Thử & Mua)

Khóa học EuroEnglish trực tuyến

 • Khoá học tiếng Anh chuyên ngành tập trung vào thuật ngữ về Liên Minh châu Âu.
 • Intermediate và Advanced
 • 55 giờ học

Khóa học cũng có thể chạy trên các phiên bản ngôn ngữ sau: Česky.

Mua các quyền sử dụng các Khóa học ngoại ngữ trực tuyến

Buy

Mua quyền sử dụng một năm cho mỗi học viên để sử dụng các khóa học. Để quản lý học viên và quản lý quyền sử dụng mời dùng Bảng điều khiển. Xem bảng giá quyền sử dụng tại đây.

Các khóa học bao gồm

 • hàng trăm bài tập tương tác có âm thanh
 • Hỗ trợ từ điển: Bất cứ từ nào trong khóa học cũng có thể được dịch qua từ điển trực tuyến. Các từ điển trong nhiều tổ hợp ngôn ngữ có sử dụng công nghệ Lingea. Mời xem thêm Các từ điển song ngữ.
 • Listen & Talk (luyện nghe và phát âm): Bạn có thể thực hành nghe và phát âm các từ và câu trong khóa học. Mời bạn xem Các công cụ bổ trợ tự học.
 • Grammar explanations: Các bài giảng ngữ pháp toàn diện với hàng trăm mẫu câu được dẫn trực tiếp tới các bài tập cụ thể.
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.