Địa phương hóa các sản phẩm của chúng tôi và trở thành đối tác của chúng tôi

Địa phương hóa các sản phẩm của chúng tôi và trở thành đối tác của chúng tôi

Tất cả các sản phẩm học trực tuyến đều dễ dàng sử dụng và địa phương hóa trong tiếng bản xứ của học viên của bạn. Điều này giúp học viên của bạn tập trung hơn vào việc học.

Nếu ngôn ngữ của bạn chưa có trong danh mục, mời liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn dịch các khóa dạy tiếng và toàn bộ trang mạng. Bạn sẽ trở thành đối tác của chúng tôi trong ngôn ngữ và lãnh thổ đó. Hãy hưởng lợi từ phiên bản địa phương hóa của langmaster.com!

If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.