Các công cụ bổ trợ tự học

Những nguyên tắc cơ bản của các phương tiện bổ trợ tự học:

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng các khách hàng đối tác có xu hướng bảo thủ trong lĩnh vực học ngoại ngữ. Chỉ có một số nhỏ các công ty có thể chấp nhập phương pháp học qua mạng và học kết hợp. Vì vậy chúng tôi chuẩn bị khái niệm về các phương tiện bổ trợ tự học, có thể thể giúp làm giàu thêm cách học ngoại ngữ truyền thống bằng những phương diện của e-learning.

  • E-learning hỗ trợ (không thay thế) phương pháp học truyền thống
  • E-learning chủ yếu dành cho tự học.
  • E-Learning được thiết kế cho chương trình giảng dạy của bạn và có dữ liệu từ những sách ngoại ngữ bạn dùng.. Chúng tôi dùng nền tảng mở Open learning initiative, cho phép sử dụng dữ liệu phù hợp với nội dung giảng dạy toàn thời gian. Rất nhiều nguồn đã được cộng đồng ngôn ngữ sử dụng và có thể dùng được ngay trong Listen & Talk,Các bài bằng âm thanh và RE-WISE.
  • E-Learning được dùng ở những nơi phương pháp này có thể giúp tăng thêm giá trị và không thuộc lĩnh vực mà việc giảng dạy toàn thời gian kiểu truyền thống được ưu tiên. Học qua mạng hợp cho: luyện tập nghe và phát âm, nhớ các từ và câu mới, v.v...

Nghe & Nói (Trung tâm Nghe và Phát âm)

Để cải thiện kỹ năng nghe và phát âm của bạn, chúng tôi có hàng trăm giờ âm thanh chất lượng cao thu âm giọng nói của người bản ngữ.

Bạn hãy sử dụng các thuật ngữ của cộng đồng mạng, và nâng cao các phương pháp học ngoại ngữ của bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ với những người khác những thuật ngữ mà bạn biết tại Sáng kiến học tập mở.

Cuộc hội thoại trong tuần

Mỗi tuần một cuộc hội thoại mới.

Thực hành nghe tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp hay tiếng Ý.

Bạn có muốn đưa cuộc hội thoại trong tuần vào trang web của bạn không? Liên hệ!If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.