Các công cụ bổ trợ tự học

Các công cụ bổ trợ tự học sẵn có:

Những nguyên tắc cơ bản của các phương tiện bổ trợ tự học:

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng các khách hàng đối tác có xu hướng bảo thủ trong lĩnh vực học ngoại ngữ. Chỉ có một số nhỏ các công ty có thể chấp nhận phương pháp học qua mạng và học kết hợp. Vì vậy chúng tôi chuẩn bị khái niệm về các phương tiện bổ trợ tự học, có thể thể giúp làm giàu thêm cách học ngoại ngữ truyền thống qua những phương diện của e-learning.

  • E-learning hỗ trợ (không thay thế) phương pháp học truyền thống
  • E-Learning được thiết kế cho chương trình giảng dạy của bạn và có dữ liệu từ những sách ngoại ngữ bạn dùng.. Chúng tôi dùng nền tảng mở Open learning initiative, cho phép sử dụng dữ liệu phù hợp với nội dung giảng dạy toàn thời gian. Rất nhiều nguồn đã được cộng đồng ngôn ngữ sử dụng và có thể dùng được ngay trong Listen & Talk,Các bài bằng âm thanh và RE-WISE.
  • E-Learning được dùng ở những nơi phương pháp này có thể giúp tăng thêm giá trị và không thuộc lĩnh vực mà việc giảng dạy toàn thời gian kiểu truyền thống được ưu tiên. Học qua mạng hợp cho: luyện tập nghe và phát âm, nhớ các từ và câu mới, v.v...
  • E-learning chủ yếu dành cho tự học.
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.