Spanish course + Collins Dictionary

Học tiếng Tây Ban Nha qua khóa học đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng.

Chương trình từng đạt giải thưởng này dựa trên nội dung giảng dậy chất lượng cao nhất của nhà xuất bản Hueber. Chương trình có các đặc tính giáo khoa tiên tiến nhất như công nghệ ViaVoice IBM có thể nhận dạng tiếng nói, phương pháp RE-WISE giúp xây dựng vốn từ dễ dàng và hiệu quả, và các phương pháp Click&See và Say&See có thể dịch các từ sang ngôn ngữ phù hợp.Khóa học gồm 3 trình độ kỹ năng từ sơ cấp tới cao cấp.

Từ điển có các từ được ghi âm bằng giọng người bản ngữ, các giải thích, các ví dụ về cách sử dụng, các ghi chú ngữ pháp, các ngữ và các ngữ động từ. Từ điển có cả công cụ tìm kiếm toàn văn.

Tải phiên bản dùng thử miễn phí, bạn sẽ thấy việc học dễ dàng như thế nào! Mua mã số bản quyền cho 65,00 €.
Bạn sẽ nhận được mã số bản quyền trong email. Nó sẽ cho phép bạn truy cập không giới hạn vào toàn bộ sản phẩm và tất cả các chức năng của sản phẩm.

Have a look at what our course can do:

RE-WISE xem thêm…

Click&See xem thêm…

Say&See xem thêm…

Nhận dạng giọng nói xem thêm…

Văn bản được thu âm xem thêm…

Khóa học:

Khóa học đa phương tiện không chỉ có lượng tài liệu học tập rất lớn, mà còn có các chức năng độc đáo để việc học thú vị và hiệu quả. Trong khi học, bạn có thể thực hiện theo kế hoạch học tập đã được chuẩn bị sẵn hoặc bạn có thể chọn các bài học hay các trang nào bạn thích trong chương trình. Một kỹ năng cốt yếu khi học một ngoại ngữ là luyện tập phát âm đúng. Với biểu đồ giọng nói của người bản ngữ được hiển thị (không chỉ với từng từ đơn lẻ, mà còn cả các cách diễn đạt hoặc các câu) bạn sẽ học cách nói sao cho phát âm và ngữ điệu của bạn đúng như người bản ngữ.Nhờ công nghệ nhận dạng tiếng nói của IBM ViaVoice®, ứng dụng này và rất nhiều bài tập có thể được kiểm soát bằng khẩu lệnh tiếng Tây Ban Nha.

  • 210 giờ học cấp tốc
  • 2 giờ ghi âm giọng người bản ngữ
  • 970 trang khóa học
  • 750 bài tập
  • 3.000 từ và cụm từ mới
  • 1.200 tranh và ảnh

Từ điển:

Khóa học có đường dẫn tới từ điển Tây Ban Nha-Việt và Việt-Tây Ban Nha.Bằng cách nhấn vào một từ không biết, từ đó sẽ được tìm trong từ điển và được chuyển ngữ (Click&See). Bạn có thể thậm chí nói từ cần tìm vào micro và từ đó sẽ được tìm thấy ngay (Say&See). Từ điển được ghi âm bằng giọng của người bản ngữ và có công cụ tìm kiếm toàn văn, bao gồm cả hình thái học, và một đường dẫn trực tiếp tới phương pháp RE-WISE® giúp học các từ và cụm từ.

  • 4.850 mục từ
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.

 More
See also courses for companies or this page in those localizations: Česky Deutsch English Slovensky