tiếng Hausa cho người mới học – chương trình học có âm thanh

Khóa học nghe (âm thanh) này gồm 9 bài, bao gồm các chủ đề sau: first words, food, colours, basic phrases, body, numbers, time, shopping and countries.

Tất cả các từ và cụm từ được ghi lại bởi người bản ngữ và có kèm theo bản dịch được ghi lại trong ngôn ngữ tự nhiên của bạn. Nhờ chương trình này bạn có thể học ngôn ngữ mọi lúc mọi nơi mà không cần các tài liệu in hoặc máy tính. Chỉ cần nhập các tập tin mp3 vào iPod của bạn hoặc máy nghe nhạc mp3 và bắt đầu học.

Mỗi bài học được chia thành nhiều unit và mỗi unit được chia thành 3 phần:

  1. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ nghe nhiều lần các từ, cụm từ mới và cố gắng nhớ cách phát âm.
  2. Ở phần tiếp theo, bạn sẽ nghe cùng một từ, cụm từ với bản dịch của họ được thu âm bằng ngôn ngữ của người học.
  3. Trong phần thứ 3, bạn có thể kiểm tra nếu bạn nhớ tất cả các từ và cụm từ. Hãy nghe từ và cụm từ băng ngôn ngữ tự nhiên của bạn rồi tạm dừng và đọc to nó bằng ngôn ngữ bạn đang học. Cuối cùng bạn sẽ nghe thu âm gốc bằng ngôn ngữ người nước ngoài và so sánh.
Mua mã số bản quyên cho 15,00 €.
Bạn sẽ nhận được mã số bản quyền bằng e-mail. Nó sẽ cho phép bạn tải các đoạn âm thanh định dạng MP3.
Nhập mã số bản quyền mà bạn nhận được. Tải tệp đuôi .EXE và lưu nó trên máy tính của bạn. Sau đó chạy tệp .EXE bạn sẽ có các đoạn âm thanh dạng MP3.
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.