Doplnky pre samoštúdium

Dostupné Doplnky pre samoštúdium:

Základný princíp Doplnkov pre samoštúdium:

Naše skúsenosti ukazujú, že firemné klientela je v oblasti jazykového vzdelávania skôr konzervatívna. Len malé percento spoločností je schopné efektívne využívať e-learning a blended learning. Preto sme pripravili koncept doplnkov pre samoštúdium, pomocou ktorých možno tradičné firemné jazykovú výučbu obohatiť o prvky e-learningu.

  • E-learning obohacuje (nie nahrádza) prezenčná výučbu
  • E-learning je prispôsobený vašim učebným osnovám a obsahuje dáta z jazykových učebníc, ktoré používate. . Využili sme otvorenú platformu Open learning initiative , ktorá umožňuje prípravu dát, zodpovedajúcich obsahu prezenčnej výučby. Mnoho dát bolo už jazykovú komunitou pripravené. Dáta tak môžu byť ihneď použité v doplnkoch Listen & Talk, Ozvučený text a RE-WISE.
  • E-learning je používaný v tých oblastiach, kde prináša nejakú pridanú hodnotu a nie v oblastiach, kde je vhodnejšie tradičné prezenčná výučba. Vhodné oblasti použitia: precvičovanie počúvania a výslovnosti, memorovanie slovíčok a fráz a pod
  • E-learning je určený predovšetkým pre samoštúdium.
Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.