List of available dictionaries

Available dictionaries:

English-Dutch and Dutch-English Dictionary

Contains 6195 entries, 9245 definitions, 2164 examples, 9336 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="ennl" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
English-Dutch Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
This Norwegian audio course contains 9 lessons, that cover the following topics: first words, food, colours, basic phrases, body, numbers, time, shopping and countries. All Norwegian words and phrases are recorded by native speakers and are accompanied by translations recorded in your native language. Thanks to this scheme you can learn the Norwegian language wherever you are without the need of the printed materials or computer. Just import the mp3 files into your iPod or mp3 player and start learning.
Dutch-English Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
De audiocursus bevat 9 lessen over de volgende themas: eerste woorden, eten, kleuren, basis uitdrukkingen, lichaamsdelen, getallen, tijdaanduiding, winkelen en de wereld. Alle woorden en uitrdukkingen zijn door moedertaalsprekers opgenomen. Er zijn ook vertalingen in uw moedertaal opgenomen. Dankzij dit systeem kunt u overal de taal leren en u hebt geen lesmateriaal en geen computer nodig. U moet slechts alle mp3-opnames in uw iPod of uw mp3-speler importeren en beginnen te leren.
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.