Từ điển Xlô-ven-Việt cơ bản

Học với từ điển sử dụng chức năng đặc biệt EasyLex!

Từ điển không chỉ là một sự thêm vào lý tưởng cho việc học ngoại ngữ mà nó còn chứa chức năng đặc biệt EasyLex, với chức năng này chỉ cần bạn click chuột vào một từ thì nghĩa của nó sẽ ngay lập tức xuất hiện. EasyLex làm việc được trên các môi trường Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader, ICQ, Miranda, Notepad, Wordpad,...

Từ điển được dựa trên công nghệ độc đáo Lingea.

Nó bao gồm 3,000 đề mục.

Những gì mà từ điển có thể làm:

  • Nhận dạng ngôn ngữ tự động: Bạn không phải lo lắng về chỉ đạo bản dịch khi bạn làm việc. Các từ điển sẽ tự động nhận ra ngôn ngữ nào được nhập vào.
  • Tìm kiếm với dạng bất kỳ: Bạn có thể nhập một từ vào mà không cần quan tâm đến trường hợp, số lượng, giống hay thì của nó. (went =>go).
  • Tìm kiếm không dấu: Tính năng này đặc biệt hữu ích khi đọc e-mail. (Espanol -> Español).
  • Từ tương tự: Nếu bạn nhập vào một từ không tồn tại hay không hoàn chỉnh, từ điển sẽ tự đưa ra các từ đề nghị cho bạn.
  • Những tùy chọn hiển thị khác nhau: Bạn có thể lựa chọn từ 6 kiểu đồ họa.
Tải phiên bản dùng thử miễn phí, bạn sẽ thấy việc học dễ dàng như thế nào! Mua mã số bản quyền cho 5,00 €.
Bạn sẽ nhận được mã số bản quyền trong email. Nó sẽ cho phép bạn truy cập không giới hạn vào toàn bộ sản phẩm và tất cả các chức năng của sản phẩm.
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.