O slovníkochPri práci s kurzy LANGMaster odporúčame používať dvojjazyčný slovník. Slovník je priamo prepojený s kurzom a obsahuje mnoho zaujímavých funkcií:
 • Zobrazenie preklade každého neznámeho slova, čo výrazne uľahčí pochopenie cudzieho textu.
 • Počúvanie správnej výslovnosti (nahrané rodenými hovorcami) všetkých slovíčok a fráz z kurzu.
 • Precvičovanie počúvania a výslovnosti všetkých slovíčok a fráz z kurzu.

Návod pre prácu so slovníkom

 1. Umiestnite kurzor myši nad neznáme slovo.
 2. Stlačte klávesovú kombináciu Ctrl + Q alebo CTRL + C.
 3. Objaví sa okno s prekladom slova a s ponukou ďalších slovníkových funkcií.Ukážka práce so slovníkom

 1. Okno slovníka sa ukáže po nabehnutí kurzora myši nad slovo a stlačení klávesovej kombinácie CTRL + Q alebo CTRL + C.

 2. Vypočujte si správnu výslovnosť pomocou ikony reproduktora.
 3. Precvičte si počúvanie a výslovnosť. Kliknite na ikonu mikrofónu ...
 4. ... a po spustení Listen & Talk môžete začať precvičovať počúvanie a výslovnosť.

Ostatné slovníkové funkcie

 • Automatické rozpoznanie jazyka: Pri práci sa nemusíte starať o smer prekladu. Slovník sám rozpozná, z ktorého jazyka hľadané slovo pochádza.
 • Hľadanie v ľubovoľnom tvare: Slovo môžete zadať bez ohľadu na jeho pád, číslo, rod alebo čas. Napríklad k anglickému tvaru "went", slovník správne vyhľadá heslo "go".
 • Fulltextové hľadanie: Slová a slovné spojenia sa vyhľadávajú aj v obsahu iných hesiel, medzi ich prekladmi, príkladmi a idiómami.
Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.