Doplnky pre samoštúdium

Základný princíp Doplnkov pre samoštúdium:

Naše skúsenosti ukazujú, že firemné klientela je v oblasti jazykového vzdelávania skôr konzervatívna. Len malé percento spoločností je schopné efektívne využívať e-learning a blended learning. Preto sme pripravili koncept doplnkov pre samoštúdium, pomocou ktorých možno tradičné firemné jazykovú výučbu obohatiť o prvky e-learningu.

  • E-learning obohacuje (nie nahrádza) prezenčná výučbu
  • E-learning je určený predovšetkým pre samoštúdium.
  • E-learning je prispôsobený vašim učebným osnovám a obsahuje dáta z jazykových učebníc, ktoré používate. . Využili sme otvorenú platformu Open learning initiative , ktorá umožňuje prípravu dát, zodpovedajúcich obsahu prezenčnej výučby. Mnoho dát bolo už jazykovú komunitou pripravené. Dáta tak môžu byť ihneď použité v doplnkoch Listen & Talk, Ozvučený text a RE-WISE.
  • E-learning je používaný v tých oblastiach, kde prináša nejakú pridanú hodnotu a nie v oblastiach, kde je vhodnejšie tradičné prezenčná výučba. Vhodné oblasti použitia: precvičovanie počúvania a výslovnosti, memorovanie slovíčok a fráz a pod

Listen & Talk (Centrum počúvania a výslovnosti)

Na zlepšenie Vášho počúvania a výslovnosti sme pre Vás pripravili stovky hodín kvalitných nahrávok nahovorených rodenými hovoriacimi.

Využite slovníčky pripravené internetovou komunitou a zlepšite svoj doterajší spôsob štúdia cudzieho jazyka. Môžete tiež poskytnúť svoj vlastný slovníček upravený podľa špecifikácie Open Learning Initiative ostatným.

Dialóg týždňa

Každý týždeň nový ozvučený dialóg.

Precvičte si počúvanie angličtiny, španielčiny, nemčiny, francúzštiny alebo taliančiny.

Máte záujem o umiestnenie Dialógu týždňa na Vaše internetové stránky? Kontaktujte nás!Pokiaľ odpoveď nenájdete na stránke často kladené otázky, vaše námety, pripomienky a problémy nám napíšte.