List of available dictionaries

Available dictionaries:

Czech-Hungarian and Hungarian-Czech Dictionary

Contains 35646 entries, 40202 definitions, 4403 examples, 55688 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="hucz" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Czech-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.
Hungarian-Czech Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.

Slovak-Hungarian and Hungarian-Slovak Dictionary

Contains 34978 entries, 39356 definitions, 4439 examples, 54951 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="husk" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Slovak-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Audio kurz nórčiny obsahuje 9 lekcií, ktoré pokrývajú nasledujúce témy: prvé slová, jedlo, farby, základné frázy, časti tela, čísla, určovanie času, nakupovanie a krajiny. Všetky nórske slová a frázy sú nahraté rodenými hovoriacimi a doplnené prekladmi nahratými do rodného jazyka. Vďaka tomuto systému sa môžete učiť jazyk kdekoľvek, bez potreby tlačených materiálov alebo počítača. Stačí naimportovať mp3 nahrávky do Vášho iPodu alebo mp3 prehrávača a začať sa učiť.
Hungarian-Slovak Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.

Russian-Hungarian and Hungarian-Russian Dictionary

Contains 34124 entries, 38359 definitions, 5259 examples, 47453 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="ruhu" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Russian-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Этот аудиокурс норвежского содержит 9 уроков по следующим темам: первые слова, еда, цвета, основные выражения, части тела, числа, время, покупки, страны. Все норвежские слова и выражения озвучены носителями языка и сопровождаются переводом на ваш родной язык. Благодаря этому вы можете изучать язык где угодно, без использования печатных материалов и компьютера. Просто загрузите mp3 файлы на ваш iPod или mp3 плеер и начинайте изучать язык.
Hungarian-Russian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.

German-Hungarian and Hungarian-German Dictionary

Contains 33825 entries, 38588 definitions, 4294 examples, 43795 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gehu" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
German-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.
Hungarian-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.

Hungarian-Polish Dictionary

Contains 32423 entries, 35957 definitions, 4725 examples, 40916 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="plhu" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Hungarian-Polish Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.

English-Hungarian and Hungarian-English Dictionary

Contains 31503 entries, 37717 definitions, 6353 examples, 45011 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="enhu" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
English-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
This Norwegian audio course contains 9 lessons, that cover the following topics: first words, food, colours, basic phrases, body, numbers, time, shopping and countries. All Norwegian words and phrases are recorded by native speakers and are accompanied by translations recorded in your native language. Thanks to this scheme you can learn the Norwegian language wherever you are without the need of the printed materials or computer. Just import the mp3 files into your iPod or mp3 player and start learning.
Hungarian-English Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.

Spanish-Hungarian and Hungarian-Spanish Dictionary

Contains 30144 entries, 35694 definitions, 5524 examples, 45712 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="sphu" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Spanish-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Este audiocurso de noruego contiene 9 lecciones que cubren las siguientes temas: primeras palabras, alimentos, colores, frases básicas, cuerpo, números, tiempo, compras y países. Todas las palabras en noruego y frases en noruego son grabadas por hablantes nativos y van acompañadas de traducción grabada en su lengua materna. Gracias a eso puede aprender el idioma dondequiera que esté sin necesitar materiales impresos u ordenador. Sólo cargue los archivos mp3 en su iPod o reproductor de mp3.
Hungarian-Spanish Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.

Italian-Hungarian and Hungarian-Italian Dictionary

Contains 30087 entries, 34680 definitions, 5855 examples, 43294 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="ithu" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Italian-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Corso audio di norvegese contiene 9 lezioni che riguardano i seguenti argomenti: le prime parole, il cibo, i colori, le frasi di base, parti del corpo umano, i numeri, il tempo, lo shopping e i paesi. Tutte le parole norvegese e le frasi sono registrate da madrelingua, e sono incluse le traduzioni registrate nella tua lingua nativa. Con questo sistema puoi imparare una lingua ovunque, senza la necessità di stampare materiale o usare un computer, dal momento che puoi semplicemente importare le registrazioni MP3, sul tuo iPod o sul tuo lettore MP3, e iniziare ad imparare.
Hungarian-Italian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.

French-Hungarian and Hungarian-French Dictionary

Contains 29537 entries, 34408 definitions, 6452 examples, 43190 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="frhu" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
French-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Le cours de norvégien audio comprend 9 leçons qui couvrent les thèmes suivants : premiers mots, repas, couleurs, phrases de base, parties du corps, nombres, parler du temps, achats et pays. Tous les vocabulaires norvégien et toutes les phrases norvégien sont enregistrés par des locuteurs natifs et accompagnés de leurs traduction en langue maternelle. C'est grâce à ce système que vous pouvez apprendre la langue n'importe où, sans avoir besoin d'une version papier ou d'un ordinateur. Il ne suffit que télécharger les fichiers mp3 dans votre iPod ou lecteur mp3 et vous mettre à étudier.
Hungarian-French Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.