List of available dictionaries

Available dictionaries:

English-German and German-English Dictionary

Contains 83092 entries, 165176 definitions, 42861 examples, 310637 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="enge" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
English-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
This Norwegian audio course contains 9 lessons, that cover the following topics: first words, food, colours, basic phrases, body, numbers, time, shopping and countries. All Norwegian words and phrases are recorded by native speakers and are accompanied by translations recorded in your native language. Thanks to this scheme you can learn the Norwegian language wherever you are without the need of the printed materials or computer. Just import the mp3 files into your iPod or mp3 player and start learning.
German-English Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

Czech-German and German-Czech Dictionary

Contains 36343 entries, 42536 definitions, 4904 examples, 56233 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gecz" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Czech-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.
German-Czech Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

Slovak-German and German-Slovak Dictionary

Contains 35651 entries, 41640 definitions, 4937 examples, 55530 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gesk" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Slovak-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Audio kurz nórčiny obsahuje 9 lekcií, ktoré pokrývajú nasledujúce témy: prvé slová, jedlo, farby, základné frázy, časti tela, čísla, určovanie času, nakupovanie a krajiny. Všetky nórske slová a frázy sú nahraté rodenými hovoriacimi a doplnené prekladmi nahratými do rodného jazyka. Vďaka tomuto systému sa môžete učiť jazyk kdekoľvek, bez potreby tlačených materiálov alebo počítača. Stačí naimportovať mp3 nahrávky do Vášho iPodu alebo mp3 prehrávača a začať sa učiť.
German-Slovak Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

Russian-German and German-Russian Dictionary

Contains 34810 entries, 40672 definitions, 5754 examples, 63303 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="geru" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Russian-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Этот аудиокурс норвежского содержит 9 уроков по следующим темам: первые слова, еда, цвета, основные выражения, части тела, числа, время, покупки, страны. Все норвежские слова и выражения озвучены носителями языка и сопровождаются переводом на ваш родной язык. Благодаря этому вы можете изучать язык где угодно, без использования печатных материалов и компьютера. Просто загрузите mp3 файлы на ваш iPod или mp3 плеер и начинайте изучать язык.
German-Russian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

Hungarian-German and German-Hungarian Dictionary

Contains 33825 entries, 38588 definitions, 4294 examples, 55139 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gehu" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Hungarian-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.
German-Hungarian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

German-Polish Dictionary

Contains 33100 entries, 38125 definitions, 5216 examples, 52030 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gepl" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
German-Polish Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

French-German and German-French Dictionary

Contains 31644 entries, 38409 definitions, 7765 examples, 47024 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="frge" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
French-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Le cours de norvégien audio comprend 9 leçons qui couvrent les thèmes suivants : premiers mots, repas, couleurs, phrases de base, parties du corps, nombres, parler du temps, achats et pays. Tous les vocabulaires norvégien et toutes les phrases norvégien sont enregistrés par des locuteurs natifs et accompagnés de leurs traduction en langue maternelle. C'est grâce à ce système que vous pouvez apprendre la langue n'importe où, sans avoir besoin d'une version papier ou d'un ordinateur. Il ne suffit que télécharger les fichiers mp3 dans votre iPod ou lecteur mp3 et vous mettre à étudier.
German-French Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

Spanish-German and German-Spanish Dictionary

Contains 30768 entries, 37918 definitions, 6031 examples, 45269 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gesp" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Spanish-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Este audiocurso de noruego contiene 9 lecciones que cubren las siguientes temas: primeras palabras, alimentos, colores, frases básicas, cuerpo, números, tiempo, compras y países. Todas las palabras en noruego y frases en noruego son grabadas por hablantes nativos y van acompañadas de traducción grabada en su lengua materna. Gracias a eso puede aprender el idioma dondequiera que esté sin necesitar materiales impresos u ordenador. Sólo cargue los archivos mp3 en su iPod o reproductor de mp3.
German-Spanish Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

Italian-German and German-Italian Dictionary

Contains 30698 entries, 36757 definitions, 6364 examples, 44020 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="geit" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Italian-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Corso audio di norvegese contiene 9 lezioni che riguardano i seguenti argomenti: le prime parole, il cibo, i colori, le frasi di base, parti del corpo umano, i numeri, il tempo, lo shopping e i paesi. Tutte le parole norvegese e le frasi sono registrate da madrelingua, e sono incluse le traduzioni registrate nella tua lingua nativa. Con questo sistema puoi imparare una lingua ovunque, senza la necessità di stampare materiale o usare un computer, dal momento che puoi semplicemente importare le registrazioni MP3, sul tuo iPod o sul tuo lettore MP3, e iniziare ad imparare.
German-Italian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

Romanian-German and German-Romanian Dictionary

Contains 29777 entries, 34892 definitions, 7663 examples, 59814 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gero" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Romanian-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Acest curs audio de norvegiană cuprinde 9 lecţii care acoperă următoarele subiecte: primele cuvinte, mâncăruri, culori, propoziţii de bază, corpul uman, numere, timpul, la cumpărături şi ţări. Toate cuvintele norvegiane şi propoziţiile sunt înregistrate de către un vorbitor nativ şi sunt însoţite de traducerea înregistrată în limba dvs. nativă. Datorită acestui procedeu de învăţare puteţi învăţa oriunde, fără a mai avea nevoie de materiale imprimate sau de computer. Puteţi să copiaţi fişierele în format mp3 pe iPod-ul sau pe mp3-ul dvs şi să vă apucaţi de învăţat.
German-Romanian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

Portuguese-German and German-Portuguese Dictionary

Contains 29358 entries, 34758 definitions, 5402 examples, 52167 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gept" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
Portuguese-German Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Áudio aula contém 9 lições com os seguintes temas: primeiras palavras, comida, cores, frases básicas, partes do corpo, números, horas, compras e países. Todas as palavras e frases foram gravadas por nativos e completadas com traduçãoes para a sua língua nativa. Este sistema permite estudar a língua em qualquer lugar, sem necessidade de utilizar material impresso ou computador. Basta exportar o áudio para seu iPod ou MP3 player e pode começar a estudar.
German-Portuguese Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

German-Lithuanian Dictionary

Contains 5976 entries, 8257 definitions, 1423 examples, 10602 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gelt" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
German-Lithuanian Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

German-Turkish Dictionary

Contains 5879 entries, 7723 definitions, 1906 examples, 10482 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="getr" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
German-Turkish Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.

German-Vietnamese Dictionary

Contains 5723 entries, 7361 definitions, 2615 examples, 10886 translations
Identification of the dictionary for the use on your pages: dict="gevn" (details here)

Try out this dictionary using the text below (follow this instruction)
German-Vietnamese Dictionary ( View an HTML example for insertion into your pages )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.
Wenn Sie auf der Seite häufig gestellte Fragen keine Antwort finden, schreiben Sie uns Ihre Anregungen, Bemerkungen und Probleme.