ภาษาเซอร์เบีย - คอร์สเรียน, พจนานุกรมและสื่อการเรียนภาษาต่างๆ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาเซอร์เบีย ทดลองคอร์สเรียน ภาษาเซอร์เบีย ฟรี ฟังไฟล์บันทึกเสียงภาษาเซอร์เบีย โดยใช้โปรแกรม Listen & Talk (การฟังภาษาเซอร์เบีย และการออกเสียงภาษาเซอร์เบีย).

คุณกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศเซอร์เบียใช่ไหม เข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาเซอร์เบียและเติมให้ช่วงวันหยุดของคุณพิเศษมากขึ้น

คอร์สเรียนภาษาเซอร์เบีย, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาเซอร์เบีย, ...

โปรดดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ

 • ภาษาเซอร์เบีย สำหรับผู้เริ่มเรียน Free Trial | 29,00 €

  คอร์สเรียนแบบมีการโต้ตอบภาษาเซอร์เบีย มีเนื้อหาคลอบคลุมคำศัพท์ต่างๆสำหรับ อาหาร สี การซื้อของ ส่วนต่างๆของร่างกาย ตัวเลข การบอกเวลา ประเทศต่างๆ คำทักทายและวลีพื้นฐาน

  ตลอดเวลาเรียนคุณจะได้ฟังภาษาเซอร์เบีย ผ่านทางเกมต่างๆพร้อมด้วยการบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟน โปรดพูดเข้าไมโครโฟนโดยตรงเลย

  คุณจะเล่นเกมส์ภาษาแบบมีการโต้ตอบ เรียนภาษาใหม่ด้วยภาพต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำและทดสอบความสามารถของคุณด้วยคำถามต่างๆ

  ส่วนย่อยของพจนานุกรมEasyLexภาษาเซอร์เบีย จะช่วยในการค้นหาคำแปลที่รวดเร็วขึ้น

  คุณกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศเซอร์เบียใช่ไหม เข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาเซอร์เบียและเติมให้ช่วงวันหยุดของคุณพิเศษมากขึ้น

 • ภาษาเซอร์เบีย สำหรับผู้เริ่มเรียน – คอร์สฝึกทักษะการฟัง 15,00 €

  คอร์สเรียนด้านการฟังภาษาเซอร์เบีย ประกอบไปด้วยเก้าบทเรียนซึ่งรวมหัวข้อเหล่านี้: ศัพท์เบื้องต้น อาหาร สี วลีพื้นฐาน ส่วนต่างๆของร่างกาย ตัวเลข การบอกเวลา การซื้อของและประเทศต่างๆ

  คำศัพท์และวลีภาษาเซอร์เบีย ทุกคำเป็นเสียงบันทึกจากเจ้าของภาษาและคำแปลเพิ่มเติมถูกบันทึกเป็นภาษาแม่ ด้วยระบบนี้คุณจะสามารถเรียนภาษาที่ไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สื่อพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ เพียงการนำไฟล์mp3เข้าเครื่องiPodของคุณหรือเครื่องเล่นmp3 คุณก็จะสามารถเริ่มเรียนได้

  คุณกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศเซอร์เบียใช่ไหม เข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาเซอร์เบียและเติมให้ช่วงวันหยุดของคุณพิเศษมากขึ้น

Listen & Talk (การฟังภาษาเซอร์เบียและการออกเสียงภาษาเซอร์เบีย)

ในการพัฒนาการฟังและการออกเสียงของคุณ เราได้เตรียมพร้อมการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพจากเจ้าของภาษา

RE-WISE (คำศัพท์ภาษาเซอร์เบียและกลุ่มคำภาษาเซอร์เบีย, การเรียนและการฝึกฝน) - เร็วๆนี้

โปรดเรียนคำศัพท์และวลีต่างๆจากพจนานุกรมที่พร้อมด้วยเสียง

If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.