ภาษาคีร์กิซ - คอร์สเรียน, พจนานุกรมและสื่อการเรียนภาษาต่างๆ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาคีร์กิซ ทดลองคอร์สเรียน ภาษาคีร์กิซ ฟรี ฟังไฟล์บันทึกเสียงภาษาคีร์กิซ โดยใช้โปรแกรม Listen & Talk (การฟังภาษาคีร์กิซ และการออกเสียงภาษาคีร์กิซ).

คุณกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศคีร์กิซสถาน คาซักสถานหรืออุสเบกิสถานใช่ไหม เข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาคีร์กิซและเติมให้ช่วงวันหยุดของคุณพิเศษมากขึ้น

คอร์สเรียนภาษาคีร์กิซ, ไฟล์บันทึกเสียงภาษาคีร์กิซ, ...

โปรดดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ

 • ภาษาคีร์กิซ สำหรับผู้เริ่มเรียน Free Trial | 29,00 €

  คอร์สเรียนแบบมีการโต้ตอบภาษาคีร์กิซ มีเนื้อหาคลอบคลุมคำศัพท์ต่างๆสำหรับ อาหาร สี การซื้อของ ส่วนต่างๆของร่างกาย ตัวเลข การบอกเวลา ประเทศต่างๆ คำทักทายและวลีพื้นฐาน

  ตลอดเวลาเรียนคุณจะได้ฟังภาษาคีร์กิซ ผ่านทางเกมต่างๆพร้อมด้วยการบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟน โปรดพูดเข้าไมโครโฟนโดยตรงเลย

  คุณจะเล่นเกมส์ภาษาแบบมีการโต้ตอบ เรียนภาษาใหม่ด้วยภาพต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำและทดสอบความสามารถของคุณด้วยคำถามต่างๆ

  คุณจะได้เล่นเกมส์และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

  คุณกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศคีร์กิซสถาน คาซักสถานหรืออุสเบกิสถานใช่ไหม เข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาคีร์กิซและเติมให้ช่วงวันหยุดของคุณพิเศษมากขึ้น

 • ภาษาคีร์กิซ สำหรับผู้เริ่มเรียน – คอร์สฝึกทักษะการฟัง 15,00 €

  คอร์สเรียนด้านการฟังภาษาคีร์กิซ ประกอบไปด้วยเก้าบทเรียนซึ่งรวมหัวข้อเหล่านี้: ศัพท์เบื้องต้น อาหาร สี วลีพื้นฐาน ส่วนต่างๆของร่างกาย ตัวเลข การบอกเวลา การซื้อของและประเทศต่างๆ

  คำศัพท์และวลีภาษาคีร์กิซ ทุกคำเป็นเสียงบันทึกจากเจ้าของภาษาและคำแปลเพิ่มเติมถูกบันทึกเป็นภาษาแม่ ด้วยระบบนี้คุณจะสามารถเรียนภาษาที่ไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สื่อพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ เพียงการนำไฟล์mp3เข้าเครื่องiPodของคุณหรือเครื่องเล่นmp3 คุณก็จะสามารถเริ่มเรียนได้

  คุณกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศคีร์กิซสถาน คาซักสถานหรืออุสเบกิสถานใช่ไหม เข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาคีร์กิซและเติมให้ช่วงวันหยุดของคุณพิเศษมากขึ้น

Listen & Talk (การฟังภาษาคีร์กิซและการออกเสียงภาษาคีร์กิซ)

ในการพัฒนาการฟังและการออกเสียงของคุณ เราได้เตรียมพร้อมการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพจากเจ้าของภาษา

RE-WISE (คำศัพท์ภาษาคีร์กิซและกลุ่มคำภาษาคีร์กิซ, การเรียนและการฝึกฝน) - เร็วๆนี้

โปรดเรียนคำศัพท์และวลีต่างๆจากพจนานุกรมที่พร้อมด้วยเสียง

If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.