Ινδονησιακά για αρχαρίους – ακουστικό μάθημα

Η ακουστική σειρά μαθημάτων περιέχει 9 ενότητες οι οποίες καλύπτουν τα εξής θέματα: πρώτες λέξεις, τρόφιμα, χρώματα, βασικές φράσεις, μέλη του σώματος, αριθμοί, προσδιορισμός του χρόνου, ψώνια και χώρες.

Όλες οι λέξεις και φράσεις είναι ηχογραφημένες από τους φυσικούς ομιλητές και συμπληρωμένες από μεταφράσεις ηχογραφημένες στη μητρική γλώσσα. Χάρη σε αυτό το σύστημα μπορείτε να σπουδάζετε τη γλώσσα οποτεδήποτε χωρίς να χρειάζεστε το εκτυπωμένο υλικό ή τον υπολογιστή. Αρκεί να εισαγάγετε τις mp3 ηχογαφήσεις στο iPod σας ή στο mp3 πλέϊερ και να αρχίσετε να μαθαίνετε.

Κάθε μάθημα αποτελείται από μερικά κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο διαιρείται σε 3 μέρη:

  1. Στο πρώτο μέρος θα ακούσετε επανειλημμένα καινούριες λέξεις και φράσεις και θα προσπαθείτε να θυμηθείτε την προφορά τους.
  2. Στο δεύτερο μέρος θα ακούτε τις ίδιες λέξεις και φράσεις μαζί με τις μεταφράσεις τους ηχογραφημένες στη μητρική σας γλώσσα.
  3. Στο τρίτο μέρος μπορείτε να δοκιμάσετε εάν θυμάστε όλες τις παρουσιασμένες λέξεις και φράσεις. Κάθε φορά θα ακούσετε τη λέξη ή φράση στη μητρική σας γλώσσα, μετά στην παύση θα την πείτε δυνατά στη γλώσσα την οποία μαθαίνετε. Στο τέλος θα ακούσετε πρωτότυπη ηχογράφηση στη ξένη γλώσσα και θα τη συγκρίνετε με τις απαντήσεις σας.
Αγοράστε το Κλειδί άδειας χρήσης σε τιμή 15,00 €.
Το Κλειδί άδειας χρήσης θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας επιτρέψει το κατέβασμα των ηχογραφήσεων σε MP3 μορφή.
Εισαγάγετε το Κλειδί άδειας χρήσης, το οποίο έχετε λάβει. Κατεβάστε το .EXE αρχείο και αποθηκεύστε το στο δίσκο του υπολογιστή σας. Με το άνοιγμα του .EXE αρχείου θα κερδίσετε τις MP3 ηχογραφήσεις.
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.