Σλοβενικά - μαθήματα, λεξικά και άλλα γλωσσικά παραρτήματα

Άλλες σειρές μαθημάτων, λεξικά, ηχογραφήσεις…

Κατεβάστε άλλο εκπαιδευτικό υλικό.

 • Σλοβενικά για αρχαρίους + λεξικό Free Trial | 29,00 €

  Η σειρά αλληλεπιδραστικών μαθημάτων καλύπτει το λεξιλόγιο για φαγητό, χρώματα, ψώνια, μέλη του σώματος, αριθμούς, για τον προσδιορισμό χρόνου, για χώρες, χαιρετισμούς και για βασικές φράσεις.

  Κατά όλο το διάστημα θα ακούτε τη γλώσσα και μέσω παιχνιδιών με ηχογράφηση στο μικρόφωνο, θα αρχίσετε να μιλάτε κατευθείαν.

  Θα παίζετε αλληλεπιδραστικά γλωσσικά παιχνίδια, θα μαθαίνετε τις καινούριες λέξεις μέσω εικόνων, για να τις κρατήσετε καλύτερα στη μνήμη σας και θα εξετάζετε τις γνώσεις σας με τα κουίζ.

  Συμπεριλαμβάνει και το EasyLex λεξικό για γρήγορη αναζήτηση μεταφράσεων.

 • Σλοβενο-ελληνικό βασικό λεξικό Free Trial | 5,00 €

  Το ηλεκτρονικό λεξικό περιέχει τη μοναδική λειτουργία EasyLex, η οποία επιτρέπει πολύ γρήγορη αναζήτηση μεταφράσεων σε πολλές εφαρμογές (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader).

  Το λεξικό περιέχει την αυτόματη αναγνώριση της γλώσσας (αναγνωρίζει αυτόματα από ποια γλώσσα προέρχεται η δεδομένη λέξη), την αναζήτηση σε οποιαδήποτε μορφή (μπορείτε να εισαγάγετε μια λέξη ανεξαρτήτως από την πτώση της, τον αριθμό, το γένος και τον χρόνο) και την αναζήτηση πλήρους κειμένου.

  Περιέχει 3,000 λήμματα.

 • Σλοβενικά για αρχαρίους – ακουστικό μάθημα 15,00 €

  Η ακουστική σειρά μαθημάτων περιέχει 9 ενότητες οι οποίες καλύπτουν τα εξής θέματα: πρώτες λέξεις, τρόφιμα, χρώματα, βασικές φράσεις, μέλη του σώματος, αριθμοί, προσδιορισμός του χρόνου, ψώνια και χώρες.

  Όλες οι λέξεις και φράσεις είναι ηχογραφημένες από τους φυσικούς ομιλητές και συμπληρωμένες από μεταφράσεις ηχογραφημένες στη μητρική γλώσσα. Χάρη σε αυτό το σύστημα μπορείτε να σπουδάζετε τη γλώσσα οποτεδήποτε χωρίς να χρειάζεστε το εκτυπωμένο υλικό ή τον υπολογιστή. Αρκεί να εισαγάγετε τις mp3 ηχογαφήσεις στο iPod σας ή στο mp3 πλέϊερ και να αρχίσετε να μαθαίνετε.

 •  

Listen & Talk (Κέντρο της ακρόασης και της προφοράς)

Για τη βελτίωση της ακρόασης και της προφοράς σας έχουμε ετοιμαστεί για σας τις ηχογραφήσεις της ποιότητας, στις οποίες μιλάνε οι φυσικοί ομιλητές.

RE-WISE (διδασκαλία των λέξεων και φράσεων) - ετοιμάζουμε

Μάθετε τις λέξεις και φράσεις από τα ετοιμασμένα μικρά ακουστικά λεξικά.

If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.